Anders, nou en?!

Maakt deel uit van doorgaande lijn weerbaarheid

Anders nou en

‘Anders, nou en?’ maakt deel uit van een doorgaande lijn voor het primair onderwijs, gericht op het weerbaar maken van leerlingen.
Zij leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen in het contact met leeftijdgenoten en met volwassenen. De school kan ervoor kiezen om een ‘los’ project voor een bepaalde groep aan te vragen. Het verdient echter de voorkeur om deze projecten als doorlopende lijn binnen de school te implementeren.

In dit project staan de emotionele, lichamelijke en relationele veranderingen die de leerlingen in de puberteit doormaken voorop. Er wordt, onder andere, geoefend met passief, agressief en actief gedrag en de gevolgen hiervan. Voor de afsluitende bijeenkomst kan gekozen worden uit één van de volgende thema’s: ‘groepsdruk’, ‘rolpatronen’, of ‘omgaan met seksualiteit’.