Jaarverslag 2016
Doelgroep: voor alle doelgroepen

Het Jaarverslag over 2016 is beschikbaar.
Het Jaarverslag van Centrum 16•22 biedt een beknopt overzicht per thema van onze projecten en activiteiten.