Over ons

Creatief en maatschappelijk betrokken
Centrum 16•22 is een stichting; dat betekent dat we niet gericht zijn op het maken van winst.
Ons vaste team bestaat uit ongeveer zestien medewerkers. Daarnaast huren we soms trainers op projectbasis in. Ook werken we met vrijwilligers en hebben we ruimte voor stagiaires.

Het team van Centrum 16•22 is zeer divers qua achtergrond en opleiding. We hebben met elkaar gemeen dat we van ons werk houden. Daarnaast zijn we creatief, maatschappelijk betrokken, klantgericht, vernieuwend en flexibel. Ook hebben we een goed oog voor wat er leeft bij jongeren.

Bent u benieuwd welke projecten en activiteiten Centrum16•22 in 2018 ondernomen heeft? In dit activiteitenoverzicht 2018 kunt u alles terugvinden ACTIVITEITENOVERZICHT 2018

Centrum 16•22 is een zelfstandige stichting en een WNT-instelling. De WNT-gegevens zijn opgenomen in onze jaarstukken en gecontroleerd door de accountant.  Deze WNT gegevens gelden alleen voor onze directeur (WNT verklaring ). Ons bestuur is onbezoldigd. Mocht u belangstelling hebben voor onze jaarstukken kunt u ons een mail sturen info@centrum1622.nl

Centrum 16•22 ontwikkelt projecten, workshops, trainingen en lesmateriaal over actuele maatschappelijke thema’s. We doen dit voor kinderen, jongeren en hun opvoeders en professionals. Ons doel is om jongeren zelfredzaam, sociaalvaardig en succesvol te laten deelnemen in de maatschappij. Zelf•Bewust•Samen•Leven zijn daarom kernbegrippen van Centrum 16•22.  Onze innovatieve programma’s zijn geschikt voor alle jongeren van alle niveaus van begin basisschool tot eind hbo, ook buiten het onderwijs in de jeugd- en gezondheidszorg.

De naam 16•22
Centrum 16•22 is geen jaartal en ook geen huisnummer, maar het was vroeger een clubhuis aan de Prinsegracht in Den Haag. Dit ontwikkelde zich tot een centrum voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 22 jaar. De naam gebruiken we nog steeds, al is onze doelgroep inmiddels veel breder.

Bestuur
Het bestuur van Centrum 16•22 is een mix van deskundigen uit het onderwijs, welzijnswerk, de gemeentelijke overheid, personeelszalen en financiën.

Het bestuur bestaat uit:

  • Simon Tichelaar – Penningmeester en advocaat bij Straatman Koster Advocaten.
  • Natasja van Vliet, voorzitter en ondernemer bij Communikader, gespecialiseerd in training, coaching en interim-management.
  • Anne Hoogenboom, adviseur bij Sardes: onderzoeks- en adviesbureau in de educatieve sector.

Samenwerkingspartners
Bij onze activiteiten werken wij zo veel mogelijk samen met onderwijspartners, collega-instellingen of kenniscentra. Wij denken dat programma’s beter worden wanneer verschillende expertises samenkomen.

Verhuur ruimte
Wij verhuren twee ruimtes op de bel-etage van Brouwersgracht 2 te Den Haag. Een grote ruimte (max.18 personen) en een kleine (max. 8 personen). Zij zijn geschikt voor vergaderingen, cursussen en trainingen. U kunt de ruimtes tijdens kantoortijden huren. Per dagdeel betaalt u voor de grote ruimte € 100,- en voor de kleine € 55,-. De prijs is inclusief koffie en thee. In beide ruimtes zijn beamer, flap-over en wifi aanwezig. Voor meer informatie: Jan Willem de Klerk, 070 356 01 54 of janwillemdeklerk@centrum1622.nl