Eerste hulp bij het verbeteren van de sfeer in de klas


Het professioneel aanpakken van sociaal emotionele thema’s voor een optimaal leerklimaat.

Jongeren hebben in ‘bubbles’ geleefd en weinig sociaal sociaal emotionele uitwisseling gehad. De online invloed is groot geweest voor velen. Dit kan zorgen voor extreme gedachten en gedrag. Leerlingen vinden elkaar minder in gedeelde normen en waarden. Hoe ga je dat als docent aanpakken in de eerste schoolweken?

Veel docenten moeten een inhaalslag maken wat betreft alle leerstof én een goed klassenklimaat op de rails krijgen. Dit kan veel vragen van de docent en/of mentor. Het bijstaan in het professioneel aanpakken van sociaal emotionele thema’s kan een steuntje in de rug zijn. Centrum 16•22 gaat praktisch aan de slag met sociaal emotionele thema’s zodat leerlingen en docenten elkaar ook hier in weten te vinden!

Klik hier hier voor ons aanbod

Wilt u nog  dit schooljaar een afspraak met één van onze medewerkers, stuur dan een e-mail naar:
info@centrum1622.nl of bel ons op: 070 356 01 54

Week van de Jonge Mantelzorger 2021 #NIETTEMISSEN

1 t/m 7 juni staat weer in het teken van Jonge Mantelzorgers. Ongeveer een kwart van de jongeren groeit op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of andere ondersteuningsbehoefte. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur.

Deze jongeren helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg. Maar daarnaast maken ze zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten, en missen ze soms de nodige zorg en aandacht voor zichzelf.

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger vragen we landelijk aandacht voor deze jongeren.

Door heel het land worden activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers, maar ook voor professionals die met deze doelgroep te maken hebben.

Het thema van dit jaar is: Niet te missen!