Gratis Gastles ‘Week van de Lentekriebels 2021’


Van 15 tot en met 19 maart 2021 vindt de Week van de Lentekriebels weer plaats. Het thema van deze week is ‘Seksuele en genderdiversiteit’

In het kader hiervan geeft Centrum 16•22 gratis gastlessen voor het primair onderwijs groep 7 en 8 en een bijeenkomst voor ouders in opdracht van de GGD Haaglanden.

In verband met corona mogen de gastlessen t/m de zomervakantie 2021 uitgevoerd worden. Ook zijn digitale lessen mogelijk.

Puberteit: gastles groep 7 en 8
In deze les gaan we op een actieve manier in op de puberteit. Leerlingen worden zich bewust van de veranderingen in deze fase.

Aan het einde van de les kunnen de leerlingen uitleggen dat de puberteit een veranderingsfase is van kind naar (jong)volwassene en dat die veranderingen plaatsvinden op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied.

Vragen die aan bod komen:
-Waarom kom je in de puberteit?
-Op welke leeftijd kom je in de puberteit?
-Wat verandert er allemaal in deze fase op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied?
-Veranderen jouw vriendschappen/relaties door de puberteit?
-Op wie kun je verliefd worden en wat doe je dan?
-Waarom zoeken veel kinderen in de puberteit hun grenzen op?

Meer informatie:
De gastles duurt 1 uur en kan ook goed ingezet worden als start van een lessenreeks. Centrum 16•22 kan hierna in overleg een passend aanbod op maken.

Hoe ga ik met mijn kind het gesprek aan over alle veranderingen in de puberteit? Ouderbijeenkomst
De puberteit is een veranderingsfase van kind naar (jong)volwassene en dat brengt veranderingen met zich mee op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied. Voor kinderen en ouders is dit soms een lastige tussenfase, waarin het juist belangrijk is om samen als ouder en kind het gesprek aan te gaan.

Tijdens onze lessen over puberteit en seksualiteit blijkt dat veel kinderen dit onderwerp niet echt met hun ouders durven of willen bespreken. Zij halen hun informatie bij vrienden of online via internet en sociale media. Hierdoor weten ouders niet welke informatie hun kind al heeft, maar vooral ook hoe hun kind over zaken als relaties, seksualiteit en grenzen denkt. Reden genoeg om als ouder hier samen met je kind over te praten.

Naast informatie over de puberteit en de seksuele ontwikkeling gaan we tijdens deze bijeenkomst dan vooral praktisch aan de slag met de ouders zodat zij handvatten hebben om thuis met hun kinderen het gesprek aan te kunnen gaan.

Meer informatie:
Deze ouderbijeenkomst duurt 1,5 uur

Onderwerpen
Wat is puberteit?
-Wat verandert er allemaal in deze fase op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied?
-Wat zijn de gevolgen hiervan op gebied van vriendschappen/relaties/seksualiteit?
-Waarom zoeken veel kinderen in de puberteit hun grenzen op en hoe kun je daar als ouder mee om gaan?

Aanmelden
Aanmelden kan via janwillemdeklerk@centrum1622.nl
Vermeld hierbij de naam van de school, de contactpersoon, het aantal klassen en de gewenste datum.

Centrum 16•22 heeft een uitgebreid aanbod op het gebied van relationele en seksuele vorming voor het primair onderwijs. Dit aanbod bestaat uit projecten per leerjaar, een doorgaande leerlijn voor alle leerjaren, projecten op maat en workshops voor ouderbijeenkomsten of docententeams
Klik hier voor meer informatie over onze projecten seksuele en relationele vorming

Stimuleringsaanbod gezonde school
In maart 2021 opent de inschrijving voor de vierde ronde van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Met deze regeling kunt u maximaal € 5000,- euro vergoed krijgen om (meer) aandacht te besteden aan het thema relaties en seksualiteit op uw school. Zo kunt u dit bedrag gebruiken voor de inzet van erkende lesmaterialen, training en advies, en/of taakuren van een eigen medewerker.

 

Lesmateriaal 21 maart


21 maart is de internationale dag tegen racisme en discriminatie.

Namens de gemeente Den Haag hebben wij  lesmateriaal ontwikkeld om thema’s als ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie bespreekbaar te maken in  de klas.

Het lesmateriaal bestaat uit een kort filmpje waarin Haagse jongeren hun ervaring met het onderwerp delen, en een lesbrief met uitdagende werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Wij hopen hiermee zoveel mogelijk mensen te inspireren aandacht te schenken aan deze dag!

Klik hier voor de link naar de lesbrief
Klik hier voor de link naar  het filmpje.

MES WEG


Op uitnodiging van de Gemeente Den Haag hebben we een lessenserie ontwikkeld over wapenbezit, waarmee we jongeren willen laten nadenken over het gebruik van wapens en andere vormen van geweld. Ze leren menselijke reacties op gevaar herkennen bij zichzelf en anderen, checken hoe ze zelf reageren in diverse situaties, ze onderzoeken hoe veilig hun eigen buurt is, en ze moeten bepaalde dilemma’s bespreken en oplossen. Het project kreeg de naam “Mes Weg” en uitvoering bij jou op school is vanaf nu aan te vragen bij Centrum 16•22.

 

Buddy Project

Samen met een professional aan de slag voor meer zelfvertrouwen en positiviteit.


Welke leerling loopt momenteel vast in jouw klas?
Welke leerling weet zich geen raad met de huidige crisis?
Welke leerling heeft een hoog verzuim tijdens de (online) lessen?

Kortom, om welke leerling maak jij je zorgen…….?’
Er gaat geen dag voorbij dat er niet gepraat wordt over Corona. Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om, maar sommige leerlingen hebben het net even wat moeilijker. Voor deze leerlingen hebben wij het buddy project. Wij staan klaar met een ervaren team voor coachende gesprekken, een luisterend oor en tips en tools.

Voor wie
Kwetsbare leerlingen die opvallen of waar zorgen om zijn. Leerlingen die last hebben van sombere gevoelens, eenzaamheid, angsten vanwege corona of andere redeneren. Leerlingen die vastlopen maar zonder GGZ indicatie.

Bovenbouw PO (groep 7 en 8) en VO (onderbouw en middenbouw)

Aanbod:
Serie van 4 bijeenkomsten voor individuele leerlingen. Na elke serie evaluatie met mogelijkheid tot verdere verlenging van weer 4 bijeenkomsten. Dit project is niet gebonden aan de lockdown, maar loopt door.
Opbouw:
• intake: online met mentor, docent, intern begeleider of maatschappelijk werker.
• bijeenkomst: elke week 1 x fysiek en 1 x online.
Duur bijeenkomsten:
• online 30-45 minuten
• fysiek: 60 tot 90 minuten.
Wij komen op locatie in overleg met leerling. Denk hierbij aan: Bos, strand, stadswandeling
Inhoudelijk:
Individuele gesprekken. Afhankelijk van de vraag van de leerling bieden we gerichte oefeningen en (thuis)opdrachten. De thuis opdrachten zullen maximaal 60 minuten per week zijn.

Resultaten
• De leerling gaat beter in zijn vel zitten
• De leerling bouwt aan zijn zelfvertrouwen
• De leerling kan zich uiten en emoties de ruimte geven
• De leerling heeft minder vaak sombere gedachtes