Toolbox Jong Moeder

Dé manier om met meiden van 15 -18 in gesprek te gaan over moederschap.


Doel  van de Toolbox
De Toolbox is bedoeld ter preventie van (te) jong moederschap. De meiden leren weloverwogen keuzes maken ten aanzien van moederschap.

 Aanleiding
Voor Jongens is er een Toolbox Jong Vader, nu is er ook veel vraag naar een box voor meisjes. In ontwikkeling is er nu een Toolbox Jong Moeder ter preventie van jong moederschap.

Doelgroep
De Toolbox is gericht op meiden van 15-18 jaar. Binnen het onderwijs gericht op Praktijkscholen 5e klas, het MBO 1e /2e klas en binnen hulpverleninginstanties.

Inhoud  Toolbox
De Toolbox bestaat uit twee bijeenkomsten van minimaal  50 minuten met de volgende thema’s;

Bijeenkomst 1: Toekomstig moederschap.
Bijeenkomst 2: Preventie te jong moederschap.

Elke bijeenkomst begint met een film van Annelies Kruk, waarin drie jonge moeders aan het woord komen over het (onverwacht) krijgen van een kind. Met behulp van diverse werkvormen wordt dit thema verder uitgewerkt. Belangrijke onderwerpen zij; wanneer ben je er aan toe om een kind te krijgen, wat komt er allemaal bij kijken als ik een kind krijg/heb, hoe denk je over opvoeden wat zou je wel of niet doen.
De Toolbox biedt de mogelijkheid om een 3e bijeenkomst te organiseren gericht op meiden binnen jeugdinstellingen.

Lespakket & Training
Bij dit project hoort een lespakket met diverse projectmaterialen en een uitgebreide docentenhandleiding, inclusief een licentie-training (in overleg). Voor meer informatie over trainingen en workshops voor professionals kunt u contact opnemen met benvanardenne@centrum1622.nl.

De Toolbox Jong Moeder en Jong Vader zijn geschikt om gecombineerd te gebruiken.

Maand van de Liefde 2021


Vanaf februari 2021 zijn er weer gratis gastlessen beschikbaar in het kader van de ‘Maand van de Liefde’. Het thema van de maand van de liefde is Liefde op afstand?:
In deze coronatijd is alles anders, afstand houden, mondkapjes, geen grote groepen. Hoe het verder gaat weten we nog niet en op dit moment is er nog geen duidelijkheid over hoe de vaccinatie gaat plaatsvinden.

Daarom kunnen de gastlessen dit jaar zowel live als digitaal en over een langere periode worden aangevraagd!

Gastles Verkering & Verliefd zijn  voor klas 1
In deze les wordt ingegaan op de vier belangrijkste relaties: familie, vrienden, liefde en de zakelijke (school) relatie. Welke relatie vinden de leerlingen bijvoorbeeld het belangrijkst op dit moment of het leukst of het lastigst en natuurlijk waarom! In hoeverre speelt verliefdheid al een rol in het leven van de brugklasser? Maar vooral hoe ga je om met de diverse relaties; hoe begin je, onderhoud je en neem je eventueel afscheid…met of zonder hulp van sociale media!! In deze les worden werkvormen gebruikt waarbij de mening van de leerling centraal staat.  

Gastles Hoe doe je dat nou een relatie hebben?   voor klas 4
In deze les komen zo veel mogelijk eerste keren aan bod rondom een liefdesrelatie. Hoe kijk je aan tegen een eerste keer, hoe vind je het of hoe kijk je erop terug? Een eerste keer kan dan  gaan over zoenen, wensen & grenzen aangeven, verliefd, een relatie, seks, vertrouwen/ wantrouwen enzovoorts. Heeft een eerste keer je beïnvloedt en op welke manier?

In deze les worden werkvormen gebruikt waarbij de mening van de leerling centraal staat.

 Aanmelden:
U kunt zich aanmelden t/m 30 april 2021 door een mail te sturen naar janwillemdeklerk@centrum1622.nl
Vermeld de naam van de school, contactpersoon, aantal klassen en de gewenste datum.
De gastlessen kunnen uitgevoerd worden tot de zomervakantie 2021.

Wat biedt Centrum 16•22 nog meer rondom dit onderwerp: 
‘Wat jij wil’  over weerbaarheid tegen Loverboys
‘Jongens’ over preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag
‘Jong Vader’ in gesprek met jong volwassen jongens over vaderschap.
en NIEUW:
‘Jong Moeder’ in gesprek met jong volwassen meiden over moederschap

Het lespakket www.langlevedeliefde.nl   van SOAAIDS Nederland  is een goede interventie voor het voortgezet onderwijs.
Tegen betaling kan Centrum 16•22  helpen bij de uitvoering.

Namens
COC Haaglanden, JIP Haaglanden en Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden en Centrum 16•22