Gratis gastles Week van de Lentekriebels 2020


Van 16 tot en met 20 maart 2020 vindt de Week van de Lentekriebels weer plaats. Het thema van deze week is Seksuele vorming geven is een feestje!’

In het kader hiervan geeft Centrum 16•22 gratis gastlessen voor het primair onderwijs groep 7 en 8 en een bijeenkomst voor ouders in opdracht van de GGD Haaglanden.

Puberteit: gastles groep 7 en 8
In deze les gaan we op een actieve manier in op de puberteit. Leerlingen worden zich bewust van de veranderingen in deze fase.

Aan het einde van de les kunnen de leerlingen uitleggen dat de puberteit een veranderingsfase is van kind naar (jong)volwassene en dat die veranderingen plaatsvinden op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied.

Vragen die aan bod komen:
-Waarom kom je in de puberteit?
-Op welke leeftijd kom je in de puberteit?
-Wat verandert er allemaal in deze fase op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied?
-Veranderen jouw vriendschappen/relaties door de puberteit?
-Op wie kun je verliefd worden en wat doe je dan?
-Waarom zoeken veel kinderen in de puberteit hun grenzen op?

Meer informatie:
De gastles duurt 1 uur en kan ook goed ingezet worden als start van een lessenreeks. Centrum 16•22 kan hierna in overleg een passend aanbod op maken.


Hoe ga ik met mijn kind het gesprek aan over alle veranderingen in de puberteit? Ouderbijeenkomst
De puberteit is een veranderingsfase van kind naar (jong)volwassene en dat brengt veranderingen met zich mee op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied. Voor kinderen en ouders is dit soms een lastige tussenfase, waarin het juist belangrijk is om samen als ouder en kind het gesprek aan te gaan.

Tijdens onze lessen over puberteit en seksualiteit blijkt dat veel kinderen dit onderwerp niet echt met hun ouders durven of willen bespreken. Zij halen hun informatie bij vrienden of online via internet en sociale media. Hierdoor weten ouders niet welke informatie hun kind al heeft, maar vooral ook hoe hun kind over zaken als relaties, seksualiteit en grenzen denkt. Reden genoeg om als ouder hier samen met je kind over te praten.

Naast informatie over de puberteit en de seksuele ontwikkeling gaan we tijdens deze bijeenkomst dan vooral praktisch aan de slag met de ouders zodat zij handvatten hebben om thuis met hun kinderen het gesprek aan te kunnen gaan.

Meer informatie:
Deze ouderbijeenkomst duurt 1,5 uur

Onderwerpen
Wat is puberteit?
-Wat verandert er allemaal in deze fase op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied?
-Wat zijn de gevolgen hiervan op gebied van vriendschappen/relaties/seksualiteit?
-Waarom zoeken veel kinderen in de puberteit hun grenzen op en hoe kun je daar als ouder mee om gaan?

Aanmelden
Aanmelden kan via janwillemdeklerk@centrum1622.nl
Vermeld hierbij de naam van de school, de contactpersoon, het aantal klassen en de gewenste datum.

Klik hier voor meer informatie over onze projecten seksuele en relationele vorming

Klik hier voor alle activiteiten ihkv de Week van de Lentekriebels 2020

Ga voor Goud “Vet Slim”


De jongeren van “Ga voor GOUD bij MDT” hebben ruim 1,5 jaar hard gewerkt aan drie nieuwe projecten over de thema’s gezonde leefstijl, preventie schulden en mentale gezondheid. Klik hier voor het artikel in jongerenkrant Seven Days: SEVEN-R_21-02-20_17 .

Centrum 16•22 heeft samen met DiaB-TV het school project “VET SLIM” gelanceerd voor een gezonde leefstijl voor jongeren. Paula Udondek deed de presentatie, Jeffrey Huff gaf uitleg en ook de wethouder Kavita Parbhudayal van de Haagse VVD, (Jeugd en Volksgezondheid) toonde veel interesse.
klik hier voor fragment DiaB-TV of via Facebook

Daniëlle leerde dat jongeren ook een hoofdrol kunnen spelen in de samenlevingIn maart 2020 gaat de maatschappelijke diensttijd officieel van start: jongeren zullen dan aangespoord worden zich (vaker) vrijwillig in te zetten binnen verscheidene projecten. ‘Ga voor GOUD bij MDT’ was een van de zogenoemde proeftuintjes, bedoeld om uit te vinden wat dit inhield.

Ga voor GOUD is een project van Centrum 16•22, een stichting die ‘projecten, workshops, trainingen en lesmateriaal over actuele maatschappelijke thema’s ontwikkelt’, zoals ze zelf op haar website vermeldt. Hun missie: ‘jongeren zelfredzaam, sociaalvaardig en succesvol laten deelnemen aan de maatschappij’. Ik liep een aantal keer mee met Ga voor GOUD en sprak met de vrijwilligers over wat ze er leerden. Een van hen was Daniëlle Zawadi (1999): een succesverhaal.

Vanaf september 2018 heeft een groep jongeren vier evenementen georganiseerd. Daniëlle sloot zich pas laat aan bij hen: vooral studenten van zeer diverse achtergronden – wat Daniëlle een groot pluspunt vindt. Sinds mei 2019 is ze regelmatig aanwezig bij de vergaderingen, waarna soms een workshop volgde over bijvoorbeeld jezelf presenteren of storytelling.

Aan ‘Love your mind’, het vierde en laatste event van Ga voor GOUD, deed ze actief mee. Na een intensieve brainstorm met tientallen jongeren, aan het begin van het traject, sprongen er drie thema’s uit. Drie thema’s waarvan de jongeren vonden dat er een gebrek aan dialoog en ruimte was, waar zij graag meer handvatten over wilden en met leeftijdsgenoten over wilden spreken. Behalve mentaal welzijn waren dat ook ‘lifestyle’ en ‘schulden’.

Door haar deelname heeft ze meer grip op de samenleving, voelt ze zich er meer onderdeel van, vertelt Daniëlle. En sowieso is ‘je thuis voelen’ een hoofdonderwerp van haar teksten.

Daniëlle is een schrijfster. Ze timmert behoorlijk aan de weg en hopt van podium naar podium, waarop ze voornamelijk spoken word voordraagt. Ze was als kind al een verhalenverteller, zegt ze. Als haar familie op bezoek kwam, zaten ze in een kringetje om Daniëlle heen. Ze zoog verhalen uit haar duim, met gemak sleepte ze hen mee in haar fantasieën. Nu schrijft ze voornamelijk verhalen over jongvolwassenen die – net zoals zijzelf – een balans proberen te vinden tussen de twee werelden waarin ze zich bevinden.

Daniëlle worstelt aan de ene kant met haar roots, met de Congolese cultuur die haar van huis uit wordt meegegeven. Die cultuur heeft voor haar moeder – die haast alleen Frans verstaat – iets vanzelfsprekends, zegt Daniëlle. Het is een worsteling, omdat bijvoorbeeld iemand met een seksuele geaardheid anders dan heteroseksualiteit minder geaccepteerd wordt, legt ze uit. En aan de andere kant de wereld buitenshuis, wat ze meemaakt op de faculteit, op straat en met vrienden. Het is soms net jongleren.

Met haar teksten wil ze een sneer uitdelen, iets zeggen over de maatschappij, over haar nog altijd aanhoudende zoektocht naar een plek in de samenleving, naar een gevoel van thuis.

Zelf een voorstelling opzetten met spoken word en poëzie was een droom voor Daniëlle. Voor later, over tien jaar ongeveer. Ze had nooit gedacht dat jongeren zelf net zo goed bijeenkomsten kunnen organiseren. Dat het kan, ontdekte Daniëlle bij Ga voor GOUD. Ze stroopte de mouwen op, vroeg twee vrienden mee te helpen, zamelde geld in – via donaties en subsidies – en organiseerde een avond in het Paardcafé, getiteld: ‘Het Zwarte Schaap’. Haar ambitie: dat woordkunst ook in Den Haag springlevend wordt. Zo’n vijftig man zat in de zaal.

Door vrijwilligerswerk te doen, leerde ze de stad met haar mensen beter kennen en is ze gegroeid, zegt Daniëlle. ‘Dat Ga voor GOUD niet gericht is op presteren, dat iedereen input kan leveren, je niet uit de groep geschopt wordt als je het niet goed doet, nodigde heel erg uit om mee te doen, vragen te stellen, actief te blijven. Je hoeft niet per se succesvol te zijn: je eigen groei staat centraal. Ik leerde vooral dat jongeren ook een hoofdrol kunnen spelen in de samenleving. Dat er meer in leeftijdsgenoten én mijzelf zit’.

Op 12 februari vindt vanaf 18:00 het slotevenement van Ga voor GOUD bij MDT plaats in The Student Hotel The Hague. Kijk voor meer informatie op Facebook (‘GOUD Den Haag’) of Instagram (@goud_denhaag).

Dit interview is geschreven door Hizir Cengiz