Vlaggensysteem voor professionals

Training biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen.


Vraag jij je als leerkracht geregeld af wat gezond seksueel gedrag is en of bepaald seksueel getint gedrag van een leerling nu wel of niet passend is? Raak je met je collega’s dan ook nog in discussie over wat wel en niet klopt en hoe jullie het aan kunnen gaan pakken? Dan kan het Vlaggensysteem helpen om zicht te krijgen op de seksuele ontwikkeling van het (puberende) kind en vooral ook hoe je daar als leerkracht het best op kunt reageren. Het Vlaggensysteem, ontwikkeld door Movisie, biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.

Deze bijeenkomst kan los gevolgd worden of kan jou als leerkracht enthousiast maken om daarna de basistraining (2x 3 uur) bij ons te gaan volgen. Deze basistraining kan in de meeste gevallen vanuit jouw scholingsbudget gevolgd worden.

De bijeenkomst duurt 1,5 uur en kan op school (afhankelijk van het aantal deelnemers) of bij Centrum 16•22 gevolgd worden: Centrum 16•22, Brouwersgracht 2, Den Haag.

Workshop “Samen Schouders Eronder”

Centrum 16.22 gaf op het Edith Stein College aan 50 ouders de workshop “Samen Schouders Eronder!”


Centrum 16•22 gaf op het Edith Stein College aan 50 ouders de workshop

“Samen Schouders Eronder”

In de uitnodiging van de school stond:

Er breekt een bijzondere tijd aan voor u en uw zoon of dochter. Examen is naast het behalen van een diploma ook het afsluiten van de middelbare schoolperiode.. een afscheid en een nieuw begin, als alles goed gaat.

Deze bijeenkomst staat in het teken van de rol die je als ouder nog kunt hebben in de laatste weken voor en ook tijdens de examenperiode.

Centrale vraag: “Hoe kan ik als ouder een positieve rol spelen in de ondersteuning van mijn kind tijdens de examenperiode?”

Ouders hebben met elkaar na kunnen denken en kunnen uitwisselen hoe zij hun rol in deze fase ervaren en kunnen invullen. De ene ouder kiest voor een houding op afstand en de ander geeft aan dat het kind een actieve rol van hen nodig heeft. Opvallend veel ouders hadden vragen over hoe zij hun kind juist kunnen afremmen in het leren en over wat te doen bij te veel spanning rondom de examens.
Het was ook voor ons een mooie gelegenheid om direct van de ouders zelf hun ervaringen te horen

Masterclass

Voor docenten die onze projecten en lespakketten graag zelf willen verzorgen, geven wij op maat deze masterclass.


Voor wie
Voor leerkrachten (PO) en docenten (VO/MBO) die onze projecten en lespakketten graag zelf willen verzorgen, geven wij deze masterclass op maat.

De praktijk
Deze masterclass is bedoeld voor docenten die onze projecten en lespakketten graag beter willen leren kennen om ze daarna zelfstandig te kunnen uitvoeren met hun klas. Docenten vergroten hun kennis over de verschillende actuele onderwerpen.

Indien een school meerdere projecten bij ons wil afnemen, of één project in meerdere klassen door ons wil laten uitvoeren, dan kan het voordeliger uitpakken om de eigen docenten een masterclass te laten volgen, waardoor zij zelf het project in eigen klas kunnen uitvoeren.

Binnen een team van docenten kan er behoefte zijn aan onderlinge afstemming in aanpak en pedagogisch-didactisch handelen. Soms volgt dan een team van docenten van dezelfde school deze masterclass, bijvoorbeeld tijdens een studiedag.

Juist door de praktische en deskundige benadering krijgen we in onze evaluaties vaak te horen dat men tevreden is, en is men blij met een nuttige en welbestede training.

Voor meer informatie over trainingen en workshops voor professionals kunt u contact opnemen met wilvankessel@centrum1622.nl.

LVB Spel

Educatief spel voor professionals die met (LVB) jongeren werken over het bespreekbaar maken van seksualiteit in uw team.


Educatief spel voor professionals die met (LVB) jongeren werken over het bespreekbaar maken van seksualiteit in uw team.

Vorig jaar heeft Centrum 16•22, in opdracht van de Gemeente Den Haag, een educatief spel voor professionals ontwikkeld. Het spel is door verschillende praktijkscholen en instellingen enthousiast ontvangen en blijkt een goede methode om dit onderwerp te bespreken met collega’s.

Dit educatieve spel is ontwikkeld om binnen uw team het thema seksualiteit bespreekbaar te maken, visie uit te wisselen en elkaar deskundiger te maken op het gebied de ontwikkeling van seksualiteit bij (LVB) jongeren. Ook is het doel van het spel om bijvoorbeeld regels en protocollen op de werkplek inzake wensen en grenzen met elkaar te bespreken.

Indien wenselijk kunnen de ontwikkelaars van dit spel het spel met uw team komen spelen.

Voor meer informatie over het spel en eventuele bestellingen kunt u contact opnemen met desireezijlstra@centrum1622.nl

Oumnia training

Een vernieuwend educatief empowermentprogramma dat door en voor (moslim)moeders is ontwikkeld


Doelgroep
opvoeders / moeders

Oumnia Works is een vernieuwend educatief empowermentprogramma dat door en voor (moslim)moeders is ontwikkeld. De interactieve training  wordt aan een groep  van 12-15 moeders  gegeven.

Aantal bijeenkomsten
De training bestaat uit zeven dagdelen. Het programma behandelt verschillende thema’s en reikt de moeders verschillende tools aan.

Doel
Het belangrijkste doel van Oumnia Works is moeders extra bagage meegeven om hun kind te helpen zich staande te houden in een maatschappij die hoge eisen  aan hen stelt. Veel (moslim)jongeren voelen zich niet erkend en niet gewaardeerd in de westerse samenleving. Zij zijn op zoek naar zichzelf. Tijdens de die zoektocht raken sommige jongeren zichzelf of de aansluiting met de samenleving kwijt. Dat kan ertoe leiden dat zij radicaliseren. Moeders zijn als geen ander in staat hun kind te beschermen tegen afglijden. Het programma Oumnia Works helpt hen daarbij

De praktijk
Het programma behandelt verschillende thema’s en reikt de moeders verschillende tools aan.
1. Introductiebijeenkomst
2. Educatief spel
3. Contact met je puber
4. Social media opvoeding
5. Waar vind ik hulp?
6. Identiteit & Burgerschap
7. Evaluatiebijeenkomst

Voor meer informatie: www.oumniaworks.nl

Gemeenten kunnen trainingen inkopen voor maatschappelijke organisaties, scholen of vrouwengroepen. Organisaties die graag een Oumnia Works-training willen volgen kunnen de helpdesk van Oumnia Works bellen  06 14427888  of mailen contact@oumniaworks.nl.

 

 

Solliciteren kun je leren!

In 5 lessen bereiden de leerlingen zich voor op het uiteindelijke echte sollicitatiegesprek.


Dat hebben de 3e jaars leerlingen van het Hofstede College in Den Haag mogen ervaren tijdens ons project “Leren Solliciteren”. In 5 lessen bereiden de leerlingen zich voor op het uiteindelijke echte sollicitatiegesprek. Om tijdens dat gesprek zoveel mogelijk over hun talenten, werk (en/of stage) ervaring en toekomstbeeld te kunnen vertellen werd veel geoefend in het verwoorden van alledaagse kwaliteiten en vaardigheden, waarover zij en klasgenoten het meest tevreden waren. Elke keer speelden leerlingen afwisselend de rol van personeelschef en sollicitant, en gaven elkaar feedback op o.a. kennismaking, presentatie en vragen stellen. Op de sollicitatie dag zaten 6 personeelschefs in aparte kantoortjes klaar om het echte gesprek te voeren. Iedereen kwam opgelucht en tevreden terug van hun gesprek, compleet met certificaat met beoordeling en tips van de personeelschef. We hopen dat leerlingen deze positieve ervaringen mee zullen nemen in hun verdere loopbaan.

Ouderbijeenkomst sociale media

Ouders gaan samen aan de slag met het thema social media.


Voor wie:
Ouders/verzorgers.

duur:
Eén bijeenkomst  (workshop van 30-45 minuten).
Workshop ideaal in combinatie met een introductieavond of een andere avond waar veel ouders samen zijn.

De praktijk
-een korte kennismaking
-inleiding social media, overzicht van wat er allemaal is anno…
-korte film over sexting/je zelf anders voor doen op social media, (afhankelijk van de inhoud van de avond)
-ouders gaan in kleine groepjes zelf aan de slag met invulbladen. Elke groep krijgt een andere stelling.
-de invulbladen worden tenslotte besproken
-afsluiten van de workshop

Resultaten

 • Het verkrijgen van informatie over social media
 • Ouders kruipen in de leefwereld van hun dochter/zoon
 • Onderling kunnen ouders/opvoeders ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven
 • Mogelijk is het na de workshop makkelijker om het gesprek aan te gaan met dochter/zoon

 

 

Wat Jij Wil LVB

Werken aan weerbaarheid met lvb meisjes


Doelgroep: klas 2

Onderzoek toont aan dat de doelgroep LVB andere preventiemethoden nodig heeft dan de reguliere jeugd. Het project ‘Wat jij wil’ voor vmbo en havo is daarom aangepast op praktijkonderwijs en LVB leerlingen.

Voor wie
Speciale groepen in het voortgezet (praktijk)onderwijs vanaf leerjaar 2. Meisjes

De praktijk
In acht bijeenkomsten van 50 minuten wordt met LVB meisjes gewerkt aan weerbaarheid in het algemeen, weerbaarheid op social media en weerbaarheid in relaties specifiek, door werkvormen die aansluiten bij deze doelgroep. De bijeenkomsten worden altijd gegeven door een vormingswerker van Centrum 16•22, altijd in samenwerking met de betreffende leerkracht.

Resultaten                                                                                                                                      

 • De meisjes leren zich weerbaarder op te stellen ten aanzien van hun relaties en hun grenzen, doe kennis op over sociale relaties (offline en online), liefdesrelaties en hun eigen rol daar in.
 • De leerlingen worden geïnformeerd over prostitutie en loverboys, leren hun grenzen en die van de ander te herkennen, leren NEE zeggen, weerbaar te zijn tegen invloeden van anderen; wat is echt en wat niet?
 • De leerlingen weten waar ze naartoe kunnen bij problemen

Ga voor Goud Den Haag

Innovatief project voor en door jongeren in het kader van MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd)


Voor wie
Alle jongeren woonachtig in Den Haag die talenten willen ontwikkelen, projecten willen opzetten en willen bijdragen aan een fijnere samenleving en een paar uur beschikbaar hebben om zich in te zetten voor dit initiatief.

Duur
Vrijwillige inzet tegen een vrijwilligersvergoeding en de duur is in overleg. Looptijd is sept 2018 – februari 2020.

Bijeenkomsten
Men kan deelnemen aan het jongerenkernteam die verschillende taken hebben o.a. interessante events opzetten voor andere jongeren: wekelijkse bijeenkomsten van 2 à 3 uur.

Men kan deelnemen aan een ontwikkelgroep die nieuwe projecten bedenkt en uitvoert ter bevordering van anderen: twee wekelijkse bijeenkomsten van 3 à 4 uur voor een periode van +/- 4 maanden.

Men kan deelnemen aan de achterban oftewel brigade: op afroep inzetbaar voor acties, taken en evenementen voor Ga voor GOUD. Gemiddeld 4 uur per maand.

Men kan deelnemen aan events van GA voor GOUD: 1 x in het kwartaal een dagdeel à 4 uur.

De praktijk
Ga voor GOUD vindt plaats in Den Haag en wordt ook uitgevoerd in Den Haag. Zowel vrijwilligersprojecten bedenken als de events organiseren worden ook daadwerkelijk uitgevoerd in Den Haag onder begeleiding van de projectleiding van Centrum 16•22. Het kernteam is op weg om drie vrijwilligersprojecten neer te zetten op lange termijn. Dit is een uitdaging, maar ook het proces daarnaartoe. De uitdaging is breed voor deelnemers en ook een pluspunt voor in de toekomst. Deelname aan Ga voor GOUD Den Haag betekent voor de jongere onder andere:

 • Projecten neerzetten voor en door jongeren
 • Events bedenken en organiseren
 • Afwisselende taken hebben
 • Doelgericht werken
 • Eventueel voorzitter zijn van de kernteam
 • Verandering in hun eigen stad

Resultaten
Drie innovatieve maatschappelijke initiatieven zijn door en voor jongeren ontwikkeld en geïmplementeerd.

Klik hier voor projectbeschrijving Love Your Mind
Klik hier voor projectbeschrijving Schuld Zero
Klik hier voor projectbeschrijving Vet Slim!
Klik hier voor werkplan Ga voor Goud

#Metoo event

Studenten worden uitgedaagd het onderwerp #metoo te onderzoeken


Voor wie
mbo en hbo studenten

De praktijk
Op maat event #metoo
Hoe kijken jongeren naar het doorsturen van pikante filmpjes of het naroepen op straat?

Gedurende een dagdeel kunnen 100 jongeren in een theater of een aula van een school tegelijk in battles strijden om een kleine prijs. Antwoorden geven, discussies en rollenspel zorgen ervoor dat alle studenten en of leerlingen actief bij het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag betrokken worden. Bij het event horen twee workshops, één in de week vooraf op school en één op het event zelf.

Een deskundige jury met experts van Raad voor de Kinderbescherming, SHOP, GGD is aanwezig om punten te geven en toelichting te geven.