Kom maar op

We laten jongeren door rollenspellen ervaren hoe lastig het soms kan zijn om voor jezelf op te komen.

Mentale weerbaarheid

We laten jongeren door rollenspellen ervaren hoe lastig het soms kan zijn om rustig en duidelijk voor zichzelf op te komen. We oefenen met verschillende manieren om dat te leren. Het is niet alleen interessant voor verlegen of introverte kinderen, ook voor jongeren die te snel of te agressief reageren.

Voor wie
Scholen voor het voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3) alle niveau.

De praktijk
Gedurende vier of vijf wekelijkse lessen van 50 minuten oefenen jongeren hoe zij adequaat voor zichzelf kunnen opkomen. Dit doen zij met voorbeelden uit hun eigen leven in de klas, op school, op straat, op sociale media of thuis. Ze oefenen met situaties die zij lastig vinden of waarvoor zij voor zichzelf moesten opkomen. Dit doen we aan de hand van rollenspellen beeldmateriaal, theorie, een persoonlijkheidstest en een groepsdrukopdracht.

Resultaten

 • Jongeren hebben ervaren hoe zij adequaat voor zichzelf kunnen opkomen.
 • Jongeren zijn zich bewust van hun eigen (weerbaar) gedrag.
 • Jongeren hebben ervaren dat er verschillende mogelijkheden zijn om te reageren op bepaalde situaties.
 • Jongeren zijn zich bewust van ‘normaal’ en ‘abnormaal’ gedrag.
 • Jongeren herkennen grensoverschrijdend gedrag.

Promotieonderzoek ‘Jongens’

Wetenschappelijk onderzoek naar hoe je seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren kan voorkomen


Seksueel grens-overschrijdend gedrag voorkomen

Wetenschappelijk onderzoek naar hoe je seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren kan voorkomen

Deze week is het de Week van de Liefde. En de liefde, die moet natuurlijk gevierd worden!
Helaas komt seksueel grensoverschrijdend gedrag nog veel voor in onze maatschappij. Kijk maar naar de hele #MeToo discussie, naar berichten dat meisjes nog steeds lastig gevallen worden bv in zwembaden en online, of naar vervelende verhalen over sexting.

Het begint allemaal bij hoe kinderen en jongeren worden opgevoed. En niet te vergeten, bij wat ze op school meekrijgen. Deze week, op 14 februari, komen de resultaten van belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar buiten. Onderzoek naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren.

Sexting
Uit promotieonderzoek van Gaby de Lijster-van Kampen onder 12-14-jarigen, blijkt dat 15% van de scholieren (meisjes iets vaker dan jongens) in de afgelopen zes maanden seksueel getinte beelden of boodschappen heeft ontvangen.

De Lijster-van Kampen: ”Sexting – het versturen of ontvangen van seksueel getint beeldmateriaal – kan een belangrijke rol spelen bij experimenteren op seksueel gebied. Juist door te experimenteren leert een jongere wat de eigen grenzen zijn én de grenzen van de ander. Daarnaast is het belangrijk om niet alleen naar slachtoffers te kijken, maar ook naar plegers. Sexting op zich is immers niet problematisch of grensoverschrijdend, het doorsturen ervan wel!”

Verschillen jongens en meisjes
“Wat vaak wordt onderschat, zijn de verschillen tussen jongens en meisjes”, zegt De Lijster-van Kampen. Uit haar onderzoek blijkt dat meisjes significant vaker seksueel getinte opmerkingen ontvangen dan jongens. Jongens maken significant vaker seksueel getinte opmerkingen dan meisjes. Wanneer wordt gekeken naar de antwoorden van de scholieren, lijkt het erop dat jongens het minder erg vinden dan meisjes om dergelijke opmerkingen te maken.

Op de vraag of zij in de afgelopen zes maanden seksueel grensoverschrijdend gedrag hadden meegemaakt – variërend van het versturen/ontvangen van seksueel getinte beelden tegen iemands wil, seksueel getinte opmerkingen en gedwongen seks –, geeft een derde van de meisjes en een vijfde van de jongens aan slachtoffer te zijn geweest van dergelijk gedrag; bijna 1 op de 10 meisjes en 1 op de 5 van de jongens was pleger. Twee vijfde van de meisjes en een kwart van de jongens heeft ‘nee’ gezegd tegen grensoverschrijdend gedrag.

Ga met elkaar in gesprek
Uit het onderzoek van De Lijster-van Kampen kan worden geconcludeerd, dat lesprogramma’s gebruikt kunnen worden om seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren te voorkomen.
Met elkaar in gesprek gaan blijkt cruciaal en effectief.
De interventies die zijn onderzocht zijn de lesprogramma’s “Benzies & Batchies” van Kikid en “Jongens” van Centrum 16•22.
Kikid voert theatervoorlichtingsprojecten uit op middelbare scholen. Tussen de scenes door gaan de jonge acteurs (tussen de 18 en 21 jaar), met de scholieren in gesprek. De voorstelling “Benzies & Batchies” gaat o.a. over sexting, een hot item op veel scholen. Scholieren praten hier niet makkelijk over met hun ouders en docenten, vandaar dat het in gesprek gaan met leeftijdsgenoten goed werkt.
Het lespakket “Jongens” is ook onderzocht. Dit programma is ontwikkeld door Centrum 16•22 en gaat over het omgaan met grenzen op seksueel gebied. De meeste programma’s richten zich op de weerbaarheid van meisjes. Dit lespakket is juist alleen voor jongens ontwikkeld (14-18 jaar) en richt zich op preventie van grensoverschrijdend gedrag van jongens ten opzichte van meisjes. Vriendschap, relaties, liefde en seks horen voor beiden veilig, prettig en gelijkwaardig te zijn

De Lijster-van Kampen: “Het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend is belangrijk, bij voorkeur vanaf een relatief jonge leeftijd, aangezien deze gedragingen zich in de loop van de tijd kunnen ontwikkelen van mildere gedragingen tot meer gewelddadige. Het is daarbij belangrijk dat zowel jongens als meisjes inzicht krijgen in hoe de andere sekse over seksueel grensoverschrijdend gedrag denkt.”

Ga Voor Goud Lifestyle event


Na ons eerste succesvolle event van Ga voor GOUD Den Haag op 22 november jl. met 60 jongeren, is gebleken dat zij gezondheid erg belangrijk vinden en dat er behoefte is naar meer voorlichting rondom dit onderwerp. Vind jij net als het jongerenteam van Ga voor GOUD Den Haag een gezonde lifestyle ook belangrijk? Op 13 maart 2019 staan voeding, gezondheid en sport centraal met verschillende workshops voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Dit event is bedoeld voor alle jongeren in Den Haag. Ben jij zelf jongere en vind jij het interessant om dit mee te maken? Vergeet je je niet aan te melden via onze Facebookpagina of stuur een app naar het jongerenteam. Ga voor GOUD geeft jongeren de mogelijkheid om talenten verder te ontwikkelen en een nieuw project te ontwikkelen voor andere jongeren in Den Haag.

Training Jong Vader


Jonge Vaders wonen niet alleen in Den Haag!

Maak gebruik van de kennis en expertise van Centrum 16•22 en haal de Toolbox Jong Vader in huis!

Mirjam Klijnsmit, werkzaam bij Centrum 16•22, start binnenkort een training “Toolbox Jong Vader” voor professionals (docenten, jongerenwerkers, zorg coördinatoren, preventie medewerkers), die in hun eigen stad jong vaderschap bespreekbaar willen maken. De Toolbox Jong Vader maakt het mogelijk om het onderwerp op een laagdrempelige en ontspannen manier onder de aandacht van jongens te brengen.

Deelnemers krijgen informatie over tienervaders en hoe de Toolbox Jong Vader ingezet kan worden. Mirjam Klijnsmit heeft jarenlange ervaring in het bespreekbaar maken van thema’s rondom seksualiteit en jong ouderschap met Haagse jongens en meiden in de leeftijd van 12 tot 24 jaar. Tijdens de training laat ze zien hoe jong vaderschap beleefd wordt door jongens, en hoe je als professional hier over kunt spreken, zonder met een moraliserend vingertje klaar te staan. Deelnemers ontvangen de Toolbox Jong Vader, een certificaat en een licentie om deze activiteit in de eigen omgeving uit te zetten. Deelnemers zullen als Jong Vader Coaches vermeld worden in publicaties van Centrum 16•22.

De training wordt gegeven bij Centrum 16•22 en duurt 3 uur. De training kost € 150,- inclusief Toolbox Jong Vader en licentie kosten. Er zijn 4 trainingsdata waaruit je kunt kiezen:

 • 23 mei, 13.30-16.30 uur (middag)
 • 23 mei, 18.30-21.30 uur (avond)

Inschrijven is mogelijk via mail naar info@centrum1622.nl. Vermeld er wel even bij voor welke trainingsdatum en welk tijdstip je in wilt schrijven.

 

@Internet

Mediawijsheid


Voor de een is het een geintje, voor de ander voelt het als pesten. Hoe houd je online rekening met anderen? Leerlingen worden zich bewust van de impact die bepaalde online uitingen kunnen hebben. Bijvoorbeeld door stellingen, een testje en diverse spelvormen. Ook geven we desgewenst een workshop mediawijsheid voor ouders.

Voor wie
Scholen in het basisonderwijs (groep 4 t/m 8)
Scholen in het voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)

De praktijk
In vijf wekelijkse bijeenkomsten van 60 minuten werken we klassikaal en in groepjes aan meer bewustwording op het gebied van online uitingen. Jongeren denken niet altijd even goed na over de consequenties van hun berichten en posts. Vaak gaat dat vanzelf goed, maar soms ook niet. Om leerlingen hierover te laten nadenken gebruiken we diverse werk- en spelvormen zoals een woordweb, het ja/neespel (welke situatie of gebeurtenis voelt goed of juist niet?), stellingen, films en een weerbaarheidstest. Zo kan een klas bijvoorbeeld ook zelf whatsappregels opstellen. We bespreken kortom de valkuilen en uiteraard ook de positieve kanten van internet.

Resultaten

 • Jongeren zijn zich bewust van de positieve en negatieve reacties die hun posts en berichten kunnen oproepen.
 • Jongeren ervaren hoe het voelt om buitengesloten te worden.
 • Jongeren houden in hun onlinecommunicatie rekening met anderen.
 • Jongeren beseffen dat zij in meer of mindere mate weerbaar zijn op internet.

Workshop mediawijsheid voor ouders
Ouders kunnen een workshop mediawijsheid volgen op school (tussen de 30-45 minuten). Tijdens een van de onderdelen gaan ouders als opvoeders aan de slag door in groepjes na te denken over het mediagebruik van hun kind. Ook discussiëren zij over diverse stellingen. Deze workshop is ideaal in combinatie met een introductieavond of andere avond waarbij veel ouders op school zijn.

Gratis gastles 2019

Van 18 tot en met 22 maart 2019 vindt de Week van de Lentekriebels weer plaats. Het thema van deze week is ’Ik wil het graag weten’: kinderen willen alles weten en de zekerheid hebben dat wij hen ook alles vertellen wat zij moeten weten.


Van 18 tot en met 22 maart 2019 vindt de Week van de Lentekriebels weer plaats. Het thema van deze week is ’Ik wil het graag weten’: kinderen willen alles weten en de zekerheid hebben dat wij hen ook alles vertellen wat zij moeten weten.

In het kader hiervan geeft Centrum 16•22 gratis gastlessen voor het primair onderwijs groep 7 en 8 en een bijeenkomst voor ouders in opdracht van de GGD Haaglanden.

 Puberteit: Gastles voor groep 7 en 8
In deze les gaan we op een actieve manier in op de puberteit. Leerlingen worden zich bewust van de veranderingen in deze fase.

Aan het einde van de les kunnen de leerlingen uitleggen dat de puberteit een fase is van veel veranderingen: van kind naar (jong)volwassene. Die veranderingen zijn op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied.

Vragen die aan bod komen:
-Waarom kom je in de puberteit?
-Op welke leeftijd kom je in de puberteit?
-Wat verandert er allemaal in deze fase op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied?
-Veranderen jouw vriendschappen/relaties door de puberteit?
-Op wie kun je verliefd worden en wat doe je dan?
-Waarom zoeken veel kinderen in de puberteit hun grenzen op?

Meer informatie
De gastles duurt een uur en kan ook goed ingezet worden als start van een lessenreeks. Centrum16•22 kan hierna in overleg een passend aanbod op maken.


Hoe ga ik met mijn kind het gesprek aan over alle veranderingen in de puberteit? – voor ouders
De puberteit is een veranderingsfase van kind naar (jong)volwassene en dat brengt veranderingen met zich mee op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied. Voor kinderen en ouders is dit soms een lastige tussenfase, waarin het juist belangrijk is om samen als ouder en kind het gesprek aan te gaan.

Tijdens onze lessen over puberteit en seksualiteit blijkt dat veel kinderen dit onderwerp niet echt met hun ouders durven of willen bespreken. Zij halen hun informatie bij vrienden of online via internet en sociale media. Hierdoor weten ouders niet welke informatie hun kind al heeft, maar vooral ook hoe hun kind over zaken als relaties, seksualiteit en grenzen denkt. Reden genoeg om als ouder hier samen met je kind over te praten.

Naast informatie over de puberteit en de seksuele ontwikkeling gaan we tijdens deze bijeenkomst dan vooral praktisch aan de slag met de ouders zodat zij handvatten hebben om thuis met hun kinderen het gesprek aan te kunnen gaan.

Onderwerpen
-Wat is puberteit?
-Wat verandert er allemaal in deze fase op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied?
-Wat zijn de gevolgen hiervan op gebied van vriendschappen/relaties/seksualiteit?
-Waarom zoeken veel kinderen in de puberteit hun grenzen op en hoe kun je daar als ouder mee om gaan?

Deze ouderbijeenkomst duurt 1,5 uur.

Aanmelden
Aanmelden kan via janwillemdeklerk@centrum1622.nl
Vermeld hierbij de naam van de school, de contactpersoon, het aantal klassen en de gewenste datum.

Meer informatie over onze projecten seksuele en relationele vorming vindt u op onze website: https://www.centrum1622.nl/themas/seksuele-en-relationele-vorming

Alle activiteiten ihkv de Week van de Lentekriebels 2019  zijn te vinden op de website van de GGD: www.ggdhaaglanden.nl/professionals/week-van-de-lentekriebels-2019.htm

Wat een onzettend leuk boekje!


Ihkv de ‘Maand van de Liefde’ gaven wij via  een Facebookactie vijf Seksvragenboekje weg. Dit kregen wij terug van een winnares, docent van het Stanislascollege:

Ik herken er zo de open en eerlijke vragen in. Soms zijn ze zo moeilijk te stellen en dan is dit boekje ideaal. Ik gebruik hem voor de lessen seksuele vorming in het derde jaar.

Leerlingen mogen een nummer roepen en die vraag behandelen we dan klassikaal.
Een andere werkvorm die erg succesvol was, was het kiezen van 4 vragen per groepje, in een gesloten envelop op tafel leggen. Dan krijgen leerlingen 10 minuten de tijd om de vragen te bespreken.

Daarna mogen ze één vraag die ze zeker weten aan de klas uitleggen, en één vraag waar ze het antwoord echt niet op weten bij de klas neerleggen.

Het boekje biedt voor mij vele nieuwe invalshoeken bij de les seksuele vorming! Thanks 16•22 !