Startbijeenkomst MDT


Afgelopen week vond er in Den Haag een feestelijke startbijeenkomst plaats van alle gehonoreerde projecten in het kader van de Maatschappelijke diensttijd (MDT). Deze landelijke proeftuinen gaan vanaf september 2018 van start en hebben een looptijd van 18 maanden.
Het project van Centrum 16•22 in dit kader is ‘Ga voor GOUD’ bij MDT. De aftrap werd gegeven door Paul Blokhuis – staatssecretaris VWS en Tamara van Ark – staatsecretaris SZW. Er was veel belangstelling voor deze bijeenkomst. Los van de projectleiders van alle projecten was er ook veel pers aanwezig. Natuurlijk was Centrum 16•22 ook goed vertegenwoordigd door Joyce Bikker en Nadia Bounid, projectleider en begeleider van GOUD.

Het programma bestond uit speeddates en pitches van de verschillende projecten en een workshop Storytelling voor de aanwezige jongeren. Het was een feestelijke  bijeenkomst en heel inspirerend om alle verhalen te horen van de overige gehonoreerde MDT projecten.
Wij voelen ons bevoorrecht dat wij samen met jongeren GOUD mogen vormgeven… en ja… wij zoeken nog veel enthousiaste jongeren tussen de 16 en 25 jaar die willen deelnemen. Meer informatie? Stuur een mail naar joycebikker@centrum1622.nl

Op de site van ZonMw kunt u een korte samenvatting van ons project vinden: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/amd/ga-voor-goud-grootstedelijke-ontwikkeling-en-uitvoering-in-den-haag-bij-mdt/

Ook de overige proeftuinen zijn hier terug te vinden: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd/t/gehonoreerde-projecten-4/

Artikel uit de Volkskrant over deze aftrap: https://www.volkskrant.nl/es-b59e7adc
Artikel NRC next over MDT: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/20/jongeren-sceptisch-over-diensttijd-a1617210

Mag ik ‘MIJ’ opnieuw voorstellen?


Uitnodiging: presentatie vernieuwde projecten MIJ en MIJ junior
Datum: donderdag 4 oktober, 16.00-18.00 uur, theater de Vaillant

 Mag ik ‘mij’ opnieuw voorstellen?

Het lespakket ‘MIJ’ en het lespakket ‘MIJ junior’ over identiteit zijn vernieuwd. Wat is zelfbeeld, imago of de primaire identiteit? En hoe is dat voor anderen? Jongeren ervaren door middel van ‘MIJ’ en ‘MIJ junior’ op interactieve wijze dat hun identiteit uit vele aspecten bestaat.

Op donderdag 4 oktober 2018 presenteert stichting Centrum 16•22 de lespakketten tijdens een interactieve middag. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Deze middag biedt u:
-Een impressie van ‘MIJ’ (15 – 21 jaar) en ‘MIJ junior’ (11 – 13 jaar)
-Een kijkje in de filmreeks ‘MIJ’ waar jongeren aan het woord komen over hun identiteit
-Deelname aan twee korte workshoprondes gegeven door collega’s van Centrum 16•22 waarin u werkvormen uit de lespakketten ervaart
-Discussie waarbij we ingaan op actuele ontwikkelingen en het effect van deze projecten in uw praktijk

Programma
15.45: Inloop
16.00: start presentatie
16.30: workshopronde 1
17.00: workshopronde 2
17.30: plenaire afsluiting
17.45: gelegenheid om na te praten met een drankje

Datum: Donderdag 4 oktober 2018
Locatie: Theater De Vaillant, Hobbemastraat 120, 2526 JS Den Haag

Komt u ook? Dan maakt u kans op een gratis uitvoering van ‘MIJ’ of ‘MIJ junior’ bij u in de klas/groep!

Aanmelden kan tot 20 september a.s. door een e-mail te sturen naar Centrum 16•22: info@centrum1622.nl

Leren solliciteren

Sollicitatietraining en voorbereiding op stage


Jongeren leren vaardigheden als solliciteren, zakelijk bellen en zorgen voor een goede stage-ervaring. Ook leren ze zichzelf beter kennen: wat vinden ze leuk? Wat kunnen ze goed? Wat zijn hun ambities? Met rollenspellen, filmpjes en testjes bereiden we hen voor op hun eventuele vervolgopleiding, stage en latere beroep.

Voor wie
Scholen in het voortgezet onderwijs (klas 3 t/m 6) alle niveaus

De praktijk
We begeleiden leerlingen bij de voorbereiding van hun stage of het zoeken naar een baan. We overleggen van tevoren waar de docent of decaan behoefte aan heeft en hoeveel tijd nodig is. Leerlingen oefenen (sociale) vaardigheden die ze nodig hebben op hun stage of werk, zoals gespreksvaardigheden en omgaan met kritiek. Dit doen zij bijvoorbeeld door rollenspellen, met casussen, filmpjes en een quiz.

Ze krijgen verschillende opdrachten ter voorbereiding op hun stage of het zoeken naar werk. Zo verkennen zij hun competenties, talenten en kwaliteiten en bereiden zij hun stage voor door het invullen van een sollicitatieformulier, het schrijven van brief en cv en oefenen zij hoe je een effectief sollicitatiegesprek voert.

Voor hun sollicitatiegesprek maken ze zelf een telefonische afspraak. Als het nodig is bepreken we ook elementaire vaardigheden als het online plannen van een route of het raadplegen van openbaarvervoer-apps. We besteden daarnaast aandacht aan hun toekomstbeeld. Hoe zien ze zichzelf over tien jaar? Wat hebben ze nodig om daar te komen?  Alle opdrachten en certificaten bewaren leerlingen in een werkboek.

Resultaten

 • Leerlingen weten wat ze kunnen verwachten op hun stage en zijn gemotiveerd.
 • Leerlingen bezitten de vaardigheden om hun stage succesvol te laten verlopen
 • Leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht tijdens hun stage (ook op tijd komen).
 • Leerlingen beseffen dat een stage voorbereidt op hun latere beroep en dat dit belangrijk is.
 • Leerlingen hebben geoefend met het maken van een afspraak en voeren van een sollicitatiegesprek.
 • Leerlingen weten wat belangrijke onderwerpen zijn tijdens een sollicitatiegesprek.
 • Leerlingen hebben een reëel toekomstbeeld en globaal een idee van wat ze willen worden.
 • Leerlingen kunnen omgaan met moeilijke situaties op het werk, zoals kritiek krijgen.
 • Leerlingen bezitten vaardigheden als routes opzoeken op Googlemaps en openbaar vervoer apps raadplegen.

Doorstroom optimaal

De overgang van het vo naar het mbo


De meeste jongeren kunnen bij de overgang naar het mbo wel wat extra hulp gebruiken. Voordat ze een goede keuze kunnen maken, moeten ze weten wat ze willen, wat ze echt leuk vinden en vooral wat ze goed kunnen. Na de aanmelding op het mbo bereiden wij hen voor op het intakegesprek. Zo beginnen ze gemotiveerd aan hun opleiding.

Voor wie
Scholen voor voortgezet onderwijs (klas 3 en 4) alle niveaus van het vmbo en praktijk-onderwijs

De praktijk
De duur van dit project varieert van een blokuur tot tien lessen met een oefengesprek. Inhoudelijk draait het vooral de vragen: wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik? Werkvormen die we gebruiken zijn spelvormen (het stellingenspel en het kwaliteitenspel), werken in groepjes en individueel met les- en filmmateriaal. Zo leren jongeren nadenken over hun kwaliteiten en vaardigheden en deze benoemen aan de hand van voorbeelden. Ze benoemen ook kwaliteiten en vaardigheden van klasgenoten. Jongeren denken na over wat zij straks op het mbo willen leren.

Daarnaast komt de sociaal-emotionele kant van de overstap naar het mbo aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan zelfbeeld, zelfvertrouwen en imago. Door helpende gedachten te formuleren vergroot je je zelfbeeld, zelfvertrouwen en kun je realistisch nadenken over de toekomst.

De uitkomsten van de tests en opdrachten verzamelen leerlingen in een portfolio dat ze kunnen gebruiken bij het intakegesprek op het mbo. Dat gesprek oefenen we van tevoren zodat zij zich daar geen zorgen over hoeven maken.

Resultaten

 • Leerlingen hebben inzicht in wat zij goed kunnen, wat zij leuk vinden en wat ze willen.
 • Leerlingen weten wat hun eigen kwaliteiten en vaardigheden zijn en kunnen daar voorbeelden van geven.
 • Leerlingen hebben geoefend met het intakegesprek op het mbo.
 • Leerlingen weten welke onderwerpen aan bod komen tijdens het intakegesprek.
 • Leerlingen hebben alle opdrachten verzameld in een portfolio, dat zij kunnen gebruiken bij het intakegesprek.

Klaar voor de start

Groep 8 gaat naar de brugklas


De overgang naar de middelbare school is spannend voor de meeste kinderen uit groep 8. Leerlingen bereiden zich voor op deze belangrijke volgende fase. Zo verloopt de overgang soepel. Ze kunnen al hun vragen en onzekerheden kwijt. Ook is er aandacht voor relationele, emotionele en lichamelijke veranderingen.

Voor wie
Scholen in het basisonderwijs (groep 8)

De praktijk
Gedurende vijf wekelijkse bijeenkomsten van 60 minuten bereiden we leerlingen op speelse wijze voor op de middelbare school. We beginnen met het brugklasspel, waarbij we leerlingen testen op hun kennis over de brugklas en het voortgezet onderwijs. Leerlingen geven aan naar welke veranderingen zij uitkijken en waar ze tegenop zien. Bijvoorbeeld met anonieme vragen. Vervolgens geven ze elkaar tips om de overstap makkelijker te kunnen maken. We onderzoeken aan de hand van een quiz en het bezoek van een brugklasser in hoeverre relaties veranderen in de puberteit. Ook bespreken we lichamelijke veranderingen in de puberteit en seksualiteit. Tot slot oefenen we met diverse spelvormen, zoals rollenspellen, hoe je in bepaalde situaties voor jezelf kunt opkomen.

Resultaten

 • Leerlingen weten welke verschillen er zijn tussen de basisschool en middelbare school.
 • Leerlingen weten globaal wat ze kunnen verwachten op de middelbare school.
 • Leerlingen weten wat er kan veranderen op het gebied van relaties, emoties en hun lichaam.
 • Leerlingen beseffen dat onzekerheid en nieuwe (soms vervelende) situaties erbij horen.

Seksvragenboekje

Seks- en relatievragen uit alle klassen


“Heeft ware liefde een relatie nodig?” en “Hoe is seks ontstaan?” Dit zijn twee van de 268 vragen van jongeren die we tijdens onze projecten seksuele en relationele vorming hebben verzameld. Alle vragen van jongeren zijn anoniem aan ons gesteld. Dit boekje geeft een mooi beeld over alle vragen, gedachten en overtuigingen die jongeren vanaf groep 7 tot de middelbare school op alle niveaus hebben op het gebied van seksualiteit en relaties. U kunt dit boekje gebruiken in uw lessen over seksualiteit.

Voor wie
Scholen in het basisonderwijs (groep 7 en 8)
Scholen in het voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 6)

De praktijk
Het boekje bevat alleen vragen over seks en relaties. Het antwoord op de vragen hangt af van degene die ze beantwoordt, denken wij. Daarom kunt u er alle kanten mee op in de klas. U kunt er een paar uitkiezen of jongeren de vragen zelf laten beantwoorden. Herkennen zij deze vragen? Welke vragen hebben zij zelf?

De vragen zijn ingedeeld in vier verschillende categorieën:
– Liefde
– Biologie
– Frequently Asked Questions (FAQ)
– Intiem

Kosten
De boekjes kosten €12,50 per stuk.

Let’s talk about sex!

Alles wat een scholier mag weten over seks

‘Seks’ is voor jongeren een spannend en tegelijkertijd zeer interessant onderwerp. De invulling van het project is afhankelijk van leeftijd, belevingswereld en niveau van de leerlingen en veiligheid binnen de groep. Globaal komen de onderwerpen lichamelijke veranderingen, puberteit, macht, relaties, anticonceptie, soa’s, on- en offline seksualiteit aan de orde. We creëren zo veel mogelijk een open en veilige sfeer, waarin we geen vraag als brutaal of ongepast zien, behalve als deze over grenzen van anderen gaat.

Voor wie
Scholen in het voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 6).

De praktijk
Jongeren verdiepen zich in verschillende vormen van relaties en benoemen goede en minder goede aspecten binnen relaties. Daarnaast komen onderwerpen als verkering, seks, anticonceptie en soa’s aan de orde. We doen dit onder meer met een koffer vol spullen en beeldmateriaal, filmpjes, groepsdiscussies en rollenspellen.

Ze leren wat de functie van seks is vanuit biologisch oogpunt, maar ook dat mensen er heel verschillend over kunnen denken. Bijvoorbeeld over een onderwerp als maagdelijkheid. Wat betekent het precies en hoe ga je ermee om? Of de rol van sociale media op seksualiteit, het schoonheidsideaal en het risico van delen en verspreiden van naaktfoto’s.

Jongeren verkennen het begrip seksuele intimidatie en bedenken zij hoe zij zich weerbaar kunnen opstellen in grensoverschrijdende situaties. Bijvoorbeeld door anoniem situaties te beschrijven die zij wel eens hebben meegemaakt. Deze bespreken we (anoniem) met elkaar in de les. We vragen hoe klasgenoten daarover denken en hoe iemand zou kunnen reageren. Ook bekijken we welke verwachtingen en eisen jongeren hebben ten aanzien van een (seksuele) relatie. Kortom: alles wat een scholier mag weten over seks.

Resultaten

 • Jongeren weten wat anticonceptie en soa’s zijn.
 • Jongeren weten welke lichamelijke en emotionele veranderingen er in de puberteit optreden.
 • Jongeren hebben nagedacht over hun eigen waarden en normen en die van anderen met betrekking tot verkering en seks.
 • Jongeren (her)kennen concrete vormen van seksuele intimidatie en hebben nagedacht over wat zij daartegen kunnen doen.
 • Jongeren hebben ervaren hoe het is om grenzen aan te geven.
 • Jongeren hebben ervaren hoe zij bij anderen grenzen kunnen controleren.
 • Jongeren weten waar zij betrouwbare informatie kunnen opzoeken over seksualiteit (bijvoorbeeld www.sense.info/nl/

 

Puberteit en seksualiteit

Seksuele en relationele vorming


Voor sommige kinderen begint de puberteit al vroeg, in groep 7 of 8 (of nog eerder). Onze ervaring is dat leerlingen er in ieder geval erg nieuwsgierig naar zijn. Ook willen ze rond die tijd meer weten over seksualiteit. Onderwerpen waar we in dit project dieper op ingaan zijn meisjes- en jongensgedrag, vriendschappen en relaties, normen en waarden, zelfbeeld, grenzen stellen en seksualiteit.

Voor wie
Scholen voor basisonderwijs (groep 7 en 8)

De praktijk
In zes wekelijkse bijeenkomsten van 60 minuten bedenken leerlingen wat er verandert zodra ze in de puberteit komen. We bespreken gedrag, lichaam, gevoelens en interesses. We maken leerlingen bewust van verschillende soorten relaties en de daarbij behorende gevoelens en activiteiten. Welke van de vier relaties (familie, vrienden, verkering, zakelijk) vind je bijvoorbeeld makkelijk, moeilijk, belangrijk of leuk?

In andere bijeenkomsten staat seksualiteit centraal. Leerlingen krijgen voorlichting over de verschillende aspecten van seksualiteit zoals: de eigen seksualiteit, gevoelens, seksueel overschrijdend gedrag, grenzen stellen, anticonceptie en veilige seks. Ook krijgen zij de gelegenheid om anonieme vragen te stellen die we in de lessen (anoniem) bespreken. Tijdens de bijeenkomsten werken we aan een open houding en veilige sfeer. De vijfde bijeenkomst kunnen jongens en meisjes desgewenst apart les krijgen om specifieke jongens- en meisjesdilemma’s en vragen te kunnen bespreken.

Resultaten

 • Scholieren weten welke veranderingen er plaatsvinden in de puberteit (lichamelijk en geestelijk).
 • Scholieren weten wat verschillende relatievormen inhouden en welke emoties zij daarbij hebben.
 • Scholieren hebben nagedacht over hoe zij en anderen denken over verschillende normen en waarden met betrekking tot seksualiteit, relaties en vriendschappen.
 • Scholieren hebben kennis opgedaan over seksualiteit en veilig vrijen.
 • Scholieren hebben geoefend in zich weerbaar opstellen ter preventie van (seksuele) intimidatie.
 • Scholieren hebben in oefeningen ervaren wat grensoverschrijdend gedrag is en geoefend met het herkennen van grenzen bij anderen.

Raad en Daad

Programma waar Haagse raadsleden en scholen elkaar adopteren


Jongeren denken graag mee over oplossing van bepaalde problemen in hun wijk. Ze moeten alleen leren hoe ze dat het beste kunnen doen. Ook is het interessant iets over de geschiedenis van je stad te leren. In dit project werken we samen met de gemeente Den Haag, ProDemos en het Haags Historisch Museum.
Zie ook: https://www.raadendaaddenhaag.nl/

Voor wie
Scholen voor het basisonderwijs (groep 7 en 8)

De praktijk
Scholen kunnen kiezen uit twee modulen van twee tot drie bijeenkomsten: De stad besturen toen en nu. En: Laat je stem horen! Deel je idee met de (gemeente)raad. In totaal duren de bijeenkomsten drie tot vier uur. Bij Laat je stem horen komen raadsleden in de klas en stellen kinderen vragen en bedenken onderwerpen waar zij iets aan zouden willen veranderen in hun buurt, bijvoorbeeld de verkeersveiligheid rondom de school. Met het raadslid bespreken we of er op gemeentelijk niveau iets aan deze kwesties gedaan kan worden. Twee groepjes maken hier vervolgens allebei een filmpje over. De laatste bijeenkomst gaat de hele klas naar het stadhuis voor een rondleiding en om de filmpjes te laten zien.

Bij de stad besturen toen en nu bezoekt de klas het oude stadhuis en het Haags Historisch Museum. We bespreken hoe democratie vroeger werkte en nu. Ook het algemeen kiesrecht en de rol van vrouwen komt aan de orde. Tijdens de tweede excursie bezoekt de klas het huidige stadhuis en praten de kinderen met een gemeenteraadslid.

Resultaten

 • Leerlingen weten hoe de gemeentepolitiek werkt.
 • Leerlingen hebben het stadhuis van binnen gezien en een rondleiding gekregen.
 • Leerlingen weten hoe Den Haag vroeger en nu werd bestuurd.
 • Leerlingen hebben een actueel probleem in een filmpje weergegeven.