Hoera!!!!

In de zomer kreeg Centrum 16 •22 verheugend nieuws van ZonMw!

De aanvraag die wij gedaan hadden in het kader van Maatschappelijke Diensttijd (MDT) in opdracht van het Ministerie van VWS  is gehonoreerd!

Dat betekent dat Centrum 16•22 vanaf september een zogenaamde proeftuin mag starten om MDT in Den Haag concreet vorm te geven.

In het totaal gaan er 38 proeftuinen starten in Nederland. Wat deze proeftuinen gemeen hebben is dat het jongeren de kans geeft in de praktijk zich in te zetten voor anderen en zo hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen.

U hoort snel meer van ons!

Bekijk hier de videoboodschap met felicitaties van Paul Blokhuis – Staatssecretaris van VWS 

https://twitter.com/PaulBlokhuis/status/1022776277609205760

Persbericht Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/07/26/13.000-jongeren-na-de-zomer-aan-slag-binnen-maatschappelijke-diensttijd

Anders, nou en?!

Maakt deel uit van doorgaande lijn weerbaarheid


‘Anders, nou en?’ maakt deel uit van een doorgaande lijn voor het primair onderwijs, gericht op het weerbaar maken van leerlingen.
Zij leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen in het contact met leeftijdgenoten en met volwassenen. De school kan ervoor kiezen om een ‘los’ project voor een bepaalde groep aan te vragen. Het verdient echter de voorkeur om deze projecten als doorlopende lijn binnen de school te implementeren.

In dit project staan de emotionele, lichamelijke en relationele veranderingen die de leerlingen in de puberteit doormaken voorop. Er wordt, onder andere, geoefend met passief, agressief en actief gedrag en de gevolgen hiervan. Voor de afsluitende bijeenkomst kan gekozen worden uit één van de volgende thema’s: ‘groepsdruk’, ‘rolpatronen’, of ‘omgaan met seksualiteit’.

Kijk naar jezelf

Bewustworden van eigen lijf en gevoelens


‘Kijk naar jezelf’ maakt deel uit van een doorgaande lijn voor het primair onderwijs, gericht op het weerbaar maken van leerlingen.

Zij leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen in het contact met leeftijdgenoten en met volwassenen. De school kan ervoor kiezen om een ‘los’ project voor een bepaalde groep aan te vragen. Het verdient echter de voorkeur om deze projecten als doorlopende lijn binnen de school te implementeren.

Het project voor groep 1 en 2 richt zich op het vergroten van het bewustzijn van het eigen lichaam. De leerlingen oefenen met het herkennen van gevoelens, het uiten van gevoelens en zij leren dat gevoelens niet bij iedereen hetzelfde zijn.

Het project bestaat uit de beschrijving van een reeks door de leerkracht zelfstandig uit te voeren activiteiten. De benodigde materialen zitten in een doos. De leerkracht kan zelf bepalen op welk moment hij/zij de activiteiten uit wil voeren.

Als daar behoefte aan is, kan er ondersteuning gegeven worden door een vormingswerker van Centrum 16•22.

Dit ben ik

Maakt deel uit van doorgaande lijn weerbaarheid


‘Dit ben ik’ maakt deel uit van een doorgaande lijn voor het primair onderwijs, gericht op het weerbaar maken van leerlingen.
Zij leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen in het contact met leeftijdgenoten en met volwassenen. De school kan ervoor kiezen om een ‘los’ project voor een bepaalde groep aan te vragen. Het verdient echter de voorkeur om deze projecten als doorlopende lijn binnen de school te implementeren.

In dit project leren kinderen over zichzelf en anderen. Ze worden zich bewust van wat ze kunnen, waar ze van houden en van hun gevoelens. Iedereen is verschillend en de kinderen leren om hier op een respectvolle manier mee om te gaan. Door toneelspel oefenen de kinderen met weerbaar gedrag.