Consortium sociale vaardigheden

Consortium sociale vaardigheden i.s.m. Centrum 16•22 (publicatie ZonMw)

Sociale angst kan het leven van kinderen flink beperken, weet Renske van Hoeve trainer bij Centrum 16•22. Bij deze organisatie voor vormingswerk in het onderwijs werkt zij mee aan een microtrial van het consortium Sociale vaardigheden. Vraag is welke trainingen kinderen effectief over hun spreekangst heen helpen. ‘Het is goed dat uitgezocht wordt welke training het beste werkt’.
Lees het hele artikel op:
https://publicaties.zonmw.nl/consortium-sociale-vaardigheden-praktijkverhaal/

Wat vindt de Einder?


“Het zijn interactieve en gevarieerde lessen” 

“Sociale situaties zijn beter bespreekbaar binnen de groep; de leerlingen kunnen en durven ongewenst gedrag beter te benoemen”.

“Centrum 16•22 is erg actueel met informatie en past de lessen aan indien nodig”.

Zomaar wat opmerkingen uit de docentenevaluaties van de 2e klas

Aan het eind van het schooljaar evalueren wij onze projecten en samenwerkingsactiviteiten. Op Praktijkschool de Einder verzorgen wij al sinds 2001 een doorgaande leerlijn Sociale vaardigheden voor alle leerjaren. Dat betekent iedere week een SOVA les, ontwikkeld en uitgevoerd door ervaren trainers van Centrum 16•22. De leerkrachten waren dit schooljaar in hun eindevaluatie wederom positief.

Directeur Aad van Loenen van de Einder gaf aan dat de SOVA lessen echt een mooi voorbeeld van maatwerk zijn en bijdragen aan een prettig en sociaal klimaat in de klas waarin actualiteiten veilig en in een open sfeer besproken kunnen worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld Challenges online, het wel of niet meedoen aan de vastenmaand en bijvoorbeeld exposure.

Volgend jaar zal Praktijkschool de Einder de SOVA lessen van Centrum 16•22 weer aanvragen. Wij verheugen ons op deze samenwerking!

Presentatie spel Liefde, Vrijen, Behoeftes


Afgelopen donderdag 7 juni was het dan zover: op de Inspecteur S. de Vriesschool mochten we ons spel Liefde, Vrijen, Behoeftes presenteren en het spelen! Hét spel voor professionals die werken met LVB jongeren om seksualiteit bespreekbaar te maken. Onder elkaar, als teamleden. Zo leer je van en met elkaar en is het mogelijk één lijn te trekken.

Ook benieuwd naar het spel? Binnenkort organiseert Centrum 16•22 een ‘spelavond’ voor geïnteresseerden professionals die met LVB jongeren werken. Daan gaan we het spelen, en als u zich snel genoeg aanmeldt* maakt u kans op dit spel. De Gemeente Den Haag maakt het mogelijk 10 spellen weg te geven aan instellingen, scholen en organisaties.

*aanmelden bij interesse kunt u doen door een mail te sturen naar info@centrum1622.nl

Imagine Conference

Woensdag 13 juni was Centrum 16•22 bij de Imagine Conference; Engaging boys and Young men in the age of #MeToo in Amsterdam.

Een internationale conferentie met deelnemers uit Engeland, Zweden en Nederland. In deze landen wordt het Imagine project uitgevoerd door peer educators waarvan er heel wat op de conferentie aanwezig waren.
Een van de mooie uitspraken: ‘Je kan bespreken wat we allemaal verkeerd doen en wat beter moet op het vlak van emancipatie en stel je nu eens voor hoe mooi de geëmancipeerde wereld er uit zou zien’.

Campagne met Den Haag Meldt

Den Haag voert een campagne door heel Den Haag om meer bekendheid te krijgen en jongeren aan te sporen om discriminatie te melden.


Den Haag voert een campagne door heel Den Haag om meer bekendheid te krijgen en jongeren aan te sporen om discriminatie te melden. In de media wordt vaak gesproken over vermoedens van discriminatie. Is dat wel zo? En wat wordt er aan gedaan? Antwoorden hierop zijn moeilijk te geven maar melden helpt!