Peer to Peer Training Weerbaarheid

Afgelopen maandag is de Peer to Peer Training Weerbaarheid afgerond. En dit zijn de deelnemers en de trotse bezitters van het Certificaat Peer to Peer Training Weerbaarheid.
In vier bijeenkomsten zijn zij door Centrum 16•22 getraind en hebben tools gekregen om, binnen hun eigen netwerk, het gesprek aan te kunnen gaan om mensen bewust te maken van hun eigen situatie en mogelijke oplossingen te bieden om huiselijk geweld te voorkomen. 
Thema’s zijn o.a.: weerbaarheid, relaties, blinde verliefdheid, grenzen & wensen, macht.

Remix Eindbijeenkomst


Afgelopen maandag ontvingen 20 studenten van het mbo en jongeren van het vo een certificaat voor deelname aan het project Remix ‘Deel je Toekomst’.
Gedurende een jaar spraken deze jongeren met elkaar en wisselden ervaringen uit over hun toekomst, stage, werk en werden er verschillende challenges gedaan.

We hebben inhoudelijk het jaartraject geëvalueerd en aandacht besteed aan het stuk ‘van wat nemen ze mee uit de opgedane ervaring en hoe nu verder’.
De Remix koppels hebben via deze weg elkaar kunnen bedanken en ook afscheid van elkaar genomen.
Er was een moment ingebouwd voor de certificaatuitreiking met afsluitend een fruitsmoothie naar keuze. 

Al met al een fijne afsluiting!