Raad & daad

Om 9 uur stopte de grote dubbeldekkerbus bij het stadhuis: 75 leerlingen van basisschool ’t Palet kregen een kijkje achter de schermen van ons ‘ijspaleis’, maar al snel gingen ze aan het werk in de Haagse Lobby . In groepjes gingen de leerlingen enthousiast brainstormen over de vraag: “Wat is er leuk en goed aan onze wijk en wat zou je anders willen zien of graag willen veranderen?” en “Wie kan daar mee helpen? de raadsleden, de burgemeester?” aan hen werden de eerste resultaten van de brainstorm voorgelegd.

Dit vormde de feestelijke start van het project ‘Raad & daad’, een lesprogramma waarin Haagse raadsleden en scholen elkaar adopteren. Een tiental raadsleden en de leerlingen van ’t Palet uit de Schilderswijk bijten dit jaar het spits af van wat -zo is de bedoeling-  een nieuwe Haagse traditie wordt. Als je in Den Haag op school gaat maak je actief kennis met de lokale democratie en rechtsstaat. Als je raadslid bent in Den Haag dan help je leerlingen om een volwaardig deelnemer te zijn van de Haagse democratische samenleving: “Den Haag is van ons allemaal en wij zorgen daar met elkaar voor.”

De bijeenkomst werd afgesloten met het plechtig onderteken van een oorkonde als startdocument van het eerste proefjaar.

Project Raad & daad is een samenwerking met Haags Historisch Museum, ProDemos en Centrum 16•22.

Hieronder een link met item van omroep west project ‘Raad & daad’ nav de kick-off
http://www.omroepwest.nl/nieuws/3269888/Leerlingen-uit-Haagse-Schilderswijk-storen-zich-aan-hangjongeren

Het was een bijzonder leuke ochtend!

Stagemarkt


Donderdag 13 oktober stond Centrum 16•22 in de Broodfabriek op de stagemarkt te Rijswijk.

De stagemarkt wordt georganiseerd door de Haagse Hogeschool en is bedoeld voor studenten van sociale opleidingen en organisaties uit de welzijnssector. In de broodfabriek maakt de student kennis met verschillende welzijnsorganisaties, elke organisatie heeft haar eigen marktkraam. Centrum 16•22 mocht hierin natuurlijk niet ontbreken en had een prachtige marktkraam. Voor studenten van Pedagogiek, CMV, MWD en SPH is de stagemarkt een goede kans zich te oriënteren op een toekomstige stage.

Wil en Amer waren de vormingswerkers die met vele van deze studenten gesproken hebben. Zij werden hierin ondersteunt door de huidige Pedagogiek stagiaires Marije en Maicke.

Wij zijn benieuwd wie van de studenten als toekomstig stagiair ons team binnenkort komt versterken!

Changemakers

Tien nieuwe enthousiaste studenten van het ROC Mondriaan, opleiding Sociaal Werk, komen dit jaar weer in actie tegen genderongelijkheid en grensoverschrijdend gedrag. Ze doen mee aan trainingssessies van verschillende thema’s rondom grensoverschrijdend gedrag en aan brainstormsessies met als doel zelf acties uit te voeren op verschillende plekken in Den Haag waar jongeren zich bevinden.

De studenten zetten zich de komende periode wekelijks in als Changemaker voor de campagne WE CAN Young Den Haag om jongeren bewust te maken van deze belangrijke thema’s.

 Via onze Facebook pagina van WE CAN Young Den Haag kun je komende acties volgen en hier ook uiteraard aan meedoen! 

Jongerenambassadeurs

Afgelopen donderdag was Centrum 16•22 op bezoek bij de vergadering van de Haagse jongerenambassadeurs. Het was een inspirerende bijeenkomst!

We hebben gesproken over het aanbod dat Centrum 16•22 voor jongeren in Den Haag heeft. Welke ideeën en plannen er zijn voor het oppakken van actuele thema’s. Waar jongeren behoefte aan hebben en over mogelijke samenwerking met Centrum 16•22 en de Haagse jongerenambassadeurs. Afgesproken is om de jongerenambassadeurs ook als platform te kunnen gebruiken om werkvormen die Centrum 16•22 ontwikkelt uit te proberen in de praktijk.

De jongerenambassadeurs zijn op dit moment druk bezig met een grootschalig onderzoek op het ROC Mondriaan. Centrum 16•22 zal dit op de voet volgen en op grond van de uitkomsten van dit onderzoek mogelijkheden voor verdere samenwerking met het ROC oppakken en uitbouwen.

Haagse Ouderraad

Er werd gisterenavond in De Nieuwe Regentes hard gewerkt door ouders die aanwezig waren bij de bijeenkomst van de Haagse Ouderraad. Ouders konden zich opgeven om mee te praten over de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen.

Centraal stond de vraag: Zijn u en uw kind(eren) klaar voor de toekomst? Hoe bereid je kinderen voor op de 21ste eeuw. En wat heeft uw kind nodig om klaar te zijn voor de toekomst?

Eerst werd er bij de ouders een inventarisatie gehouden waaruit vijf thema’s gekozen werden. Onderwerpen die genoemd werden waren o.a.: zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, weerbaarheid, sociale media, kloof tussen arm en rijk, kansen op werk, de segregatie in Den Haag.

Bij het onderdeel ‘aan de slag’ was Centrum 16•22 gevraagd een werkvorm te bedenken om vijf thema’s uit te werken. Op een zogenaamd ‘brainstormtafelkleed’ konden ouders in vijf groepen gericht hun visie en wensen opschrijven om uiteindelijk een idee verder uit te werken. De gemeente gaat met deze oogst van de ouders aan de slag en zal de uitslag terugkoppelen aan de Wethouder van Engelshoven. Binnen een week krijgt elke deelnemende ouder een uitgewerkt verslag.