Training Toolbox Jong Vader

Graag vragen wij uw aandacht voor de training en de Toolbox ‘Jong Vader’ – preventie van (te) jong vaderschap. De Toolbox is in samenwerking met verschillende instellingen binnen de gemeente Den Haag ontwikkeld. Omdat wij veel positieve reacties ontvangen van instellingen die de Toolbox in de praktijk gebruiken en om zoveel mogelijk jongens te bereiken willen wij de Toolbox graag landelijk beschikbaar stellen. Dit ook na de positieve ontvangst door diverse instellingen en de landelijke media. (zie bijlage)
De Toolbox is een goede methode om met jongens het gesprek aan te gaan over (te) jong vaderschap. Voorlichting en hulpverlening richt zich met name op meisjes/tienermoeders. Jongens worden helaas vaak vergeten als het om preventie van tienerzwangerschappen gaat.

Doelgroep
De Toolbox is voor jongens van 15 -18 jaar. Bijvoorbeeld in het onderwijs voor Praktijkscholen 5e klas, MBO 1e /2e klas of voor groepen jongens bij andere organisaties/sociaal cultureel werk/hulpverlening.

Materiaal Toolbox ‘Jong Vader’
De Toolbox bestaat uit lesmateriaal voor twee bijeenkomsten van minimaal 50 minuten en een handleiding. Rode draad vormt de film ‘Jong Vader’, een mooi document waarin twee jonge vaders en een moeder vertellen over hun eigen ervaringen met jong ouderschap. Gebleken is dat de doelgroep zich sterk aangesproken voelt door de film en dat dit motiverend werkt om met een jongensgroep aan de slag te gaan met dit thema. Meer informatie vindt u op de website waar u ook een fragment uit de film kunt zien.

Trainingsmiddag Toolbox
Om deskundig te worden in het gebruik van de Toolbox organiseert Centrum16•22 een training op donderdagmiddag 18 februari van 13.00 tot 16.00 uur te Den Haag. Tijdens deze middag wordt u wegwijs gemaakt in het gebruik van de Toolbox en de materialen en zal het bespreekbaar maken van het onderwerp seks, relaties en vaderschap centraal staan.

Kosten en inschrijven
De training met Toolbox kost €135,- per persoon te bestellen via centrum1622winkel  U ontvangt de Toolbox op de trainingsdag.

De Toolbox kost € 60,-  excl. verzendkosten, te bestellen via centrum1622winkel  

De Training kost € 75,- pp. Graag opgeven voor 8 februari via centrum1622winkel Dit is alleen mogelijk als u de toolbox al in bezit heeft.

 Meer informatie inschrijven en bestellen?
 070 356 01 54 Ben van Ardenne

Congres ‘Jongens en Seks’


Seksueel gedrag bespreekbaar maken

Op 15 december jl. organiseerde Medilex (onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals) een congres met als thema: ‘Jongens en Seks’. Mirjam Klijnsmit (vormingswerker 16•22) nam het onderwerp: ‘in gesprek met jongens over seks’  voor haar rekening om vragen als: ‘hoe maakt u seksuele wensen en grenzen bespreekbaar’ en ‘hoe vergroot u de seksuele weerbaarheid…’ inzichtelijk te maken. Mirjam nam de ongeveer 60 deelnemers kort mee in het eerst voor zichzelf beantwoorden van de vragen. De deelnemers werden aan het werk gezet! Zij kregen bijvoorbeeld een opdracht  om, op papier, even vrij te associëren op het woordje ‘seks’. In de korte nabespreking werd al snel duidelijk dat volwassen professionals hele andere dingen bedenken dan dat Mirjam in haar dagelijkse praktijk tegenkomt tijdens haar lessen relationele- en seksuele vorming in het voortgezet onderwijs.  Je bewust zijn van deze verschillen kan al een mooi begin zijn van een gesprek!