Toolbox 'Jong Vader' te koop op Mini Symposium


Voorlichting op tienerzwangerschappen richt zich meestal op meisjes. De Toolbox ‘Jong Vader’ is een nieuw lespakket en is bedoeld voor jongens in de leeftijd 15 tot 18 jaar. Het nieuw ontwikkelde lespakket richt zich op potentiële tienervaders. 

In twee lessen van 50 minuten worden jongens geprikkeld om bewust na te denken over de vraag of ze vader willen worden. Ze staan stil bij hun verantwoordelijkheden en de gevolgen voor hun toekomst indien zij op tienerleeftijd vader zouden worden.

Met veel aandacht is deToolbox ‘Jong Vader’ afgelopen donderdag gelanceerd op het ROC Mondriaan Tinwerf te Den Haag.

De Toolbox bestaat uit de Film ‘Jong Vader’, waarin twee jonge tienervaders en een tienermoeder vertellen over hun ervaring met het onverwacht krijgen van een kind.
Bij de film hoort een uitgebreide docentenhandleiding, met materialen om de twee lessen over jong vaderschap te kunnen geven.

Op woensdag 25 maart 2015 zullen de eerste exemplaren voor de speciale Symposium Actie prijs van € 50,00 worden verkocht tijdens het Mini Symposium dat in het kader van de ‘Maand van de Liefde’ en de ‘Week van de Lentekriebels’ wordt georganiseerd in Den Haag.

Tijdens dit gratis toegankelijke Mini Symposium komen docenten, jeugd- en jongerenwerkers, schoolmaatschappelijk werkers, groepswerkers uit de jeugdgezondheidszorg, en andere professionals die betrokken zijn bij de seksuele vorming en voorlichting van jongeren in de leeftijd van 11 tot 23 jaar bij elkaar.

Naast het presenteren van de Toolkit ‘Jong Vader’ zal tijdens het Mini Symposium ingegaan worden op de vraag hoe je met kinderen en jongeren kunt praten over relaties en seksualiteit. Daarnaast zullen COC Haaglanden, Centrum 1622 en JIP Haaglanden workshops verzorgen rondom Seksuele diversiteit, Weerbaarheid, Sexting en Tienervaderschap.

Na het Mini Symposium kan de Toolbox ‘Jong Vader’ bij Centrum 16•22 worden besteld voor € 60,00.

Voor meer informatie over de Toolbox en het Mini Symposium: Centrum 16•22, Ben van Ardenne en Mirjam Klijnsmit.

Heeft u dit project al aangevraagd voor 2015?

‘Wat jij wil’ weerbaar tegen loverboys.

Jaarlijks reikt de EUCPN (Netwerk voor Criminaliteitspreventie) een prijs uit voor het beste Europese project op het gebied van criminaliteitspreventie. Centrum 16•22 was met het project ‘Wat jij wil’ weerbaar tegen loverboys door het Ministerie van Veiligheid en Justitie genomineerd Nederland in Rome te vertegenwoordigen.

Dit project kan (beperkt) door de trainers van Centrum 16•22 worden uitgevoerd met subsidie van de gemeente Den Haag. Daar de subsidiegelden niet toereikend zijn om alle scholen in Den Haag te bedienen is het ook mogelijk om dit project in te kopen uit eigen middelen of de door uw bestuur aangevraagde HEA subsidie ihkv de Brede Buurtschool.

Scholen buiten Den Haag kunnen in hun eigen gemeente subsidie aanvragen dan wel het schoolbudget aanspreken om dit project in te kopen.

Kort over het project:

Het project bestaat uit vijf lessen van een blokuur, of 7 lessen van 50 minuten.

Iedere les beslaat een thema:

Zelfbeeld
Weerbaarheid
Grenzen
Macht
Kennis

Het is geschikt voor meisjes uit het tweede en derde leerjaar. Wij hebben een maximum van 15 leerlingen per groep. Veel scholen besluiten dit project parallel te laten lopen met het project ‘Jongens’. Een project voor specifiek voor jongens over grensoverschrijdend gedrag. http://www.centrum1622.nl/projecten/jongens–2

Voor meer informatie en beschikbaarheid neem contact op met Desiree Zijlstra desireezijlstra@centrum1622.nl , 0703560154 / 0648268167 of kijk op de website www.centrum1622.nl zoekterm: wat jij wil

Persbericht Presentatie toolbox ´Jong Vader´

Presentatie
Op donderdag 12 februari wordt de toolbox ‘Jong Vader’ gepresenteerd.

De toolbox is ontwikkeld door Centrum 16•22, in samenwerking met JSO, GGD,Timon en SMJ.

Aanleiding
De voorlichting en hulpverlening richt zich met name op meisjes c.q. tienermoeders. De jongens worden vaak vergeten of niet betrokken bij de voorlichting en/of hulpverlening en dat is wel nodig.

Doel toolbox
De toolbox is in eerste instantie bedoeld ter preventie van (te) jong vaderschap. Het is echter ook de bedoeling dat jongens nadenken over de vraag: Wil ik vader worden? En zich bewust worden van de verantwoordelijkheden nu en de gevolgen daarvan op hun toekomstplannen.

Doelgroep
Het project is gericht op jongens van 15 – 18 jaar. In het onderwijs: 4e klas VMBO, 5e klas Praktijkonderwijs en de 1e klas van het MBO.

Inhoud toolbox
De toolbox bestaat uit twee bijeenkomsten van 50 minuten. Elke bijeenkomst begint met een film van Annelies Kruk, waarin twee jonge vaders en een jonge moeder aan het woord komen over het (onverwacht) krijgen van een kind. Met behulp van diverse werkvormen wordt dit thema verder uitgewerkt.

Programma presentatie

10.00 – 10.10 uur              Welkom en korte inleiding door Centrum 16•22

10.10 – 10.20 uur              Wethouder Rabin Baldewsingh (Sociale zaken,                                                       Werkgelegenheid,

                                          Wijkaanpak en Sport) krijgt de toolbox ´Jong Vader´                                               aangeboden.

10.20 – 10.35 uur              Vertoning film ´Jong Vader´

10.35 – 10.45 uur              Nabespreken van de film met jongeren van Campus                                              Tinwerf ROC Mondriaan

10.45 – 11.00 uur              Uitvoeren van een aantal werkvormen uit de Toolbox                                               ´Jong Vader´.

11.00 uur                           Afsluiting

 Praktische informatie presentatie

Datum en tijd:  Donderdag 12 februari van 10.00 tot 11.00 uur
Plaats:              Campus Tinwerf ROC Mondriaan – Tinwerf 10 – 2544 ED
                         Den Haag

 Meer informatie
Centrum 16•22 Ben van Ardenne 0641554688 of Mirjam Klijnsmit 0630396584