Coalitie ‘Gezond Geweten’


Centrum 16•22 nieuwe partner in de coalitie ‘Gezond Geweten’
Samen met bestaande coalitiepartners heeft Centrum 16•22, tijdens de jaarbijeenkomst op 11 december j.l., het intentieakkoord getekend. De coalitiepartners spreken af om samen te werken aan gezonde wijken. Samen met de bewoners gaan we voor een integrale aanpak van zorg, welzijn, wonen, sport en werk. 

Het doel van het Gezond Geweten is om de bevolking van de Haagse wijken met achterstand in 2018 gezonder te laten zijn  en in een gezonde omgeving te laten wonen en werken.

Het programma kent vier sporen:

1. Een gezond en actief leven
2. Een gezonde leefomgeving
3. Toegankelijke preventie en zorg
4. Meedoen

Centrum 16•22 wil hieraan graag een bijdrage leveren door o.a. haar preventieve projecten en andere activiteiten gericht op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren.

ECPA and Best Practice Conference (BPC)


The European Crime Prevention Award (ECPA) and Best Practice Conference (BPC) werd op 5 en 6 december gehouden in Rome

Het hoogtepunt voor Centrum 16•22 was de nominatie van het project ‘Wat jij wil’ – weerbaarheid tegen loverboys door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Tijdens de Best Practice Conference (BPC) is er veel kennis, informatie en deskundigheid door 27 EU-partnerlanden gedeeld. Een onderdeel van deze conferentie waren de presentaties van de 20 genomineerde projecten /  best practices in preventing crime and increasing safety and security in EU Member States. Het thema voor 2014 is de preventie mensenhandel. Desiree Zijlstra heeft, namens Centrum 16•22 het project ‘Wat jij wil’ met verve gepresenteerd. Er waren lovende woorden en veel belangstelling voor dit project.

De uiteindelijke uitslag was:

-1e prijs Denemarken met het project ‘Hope now’- empowering trafficked people
-2e prijs Frankrijk Network voor de assistance en protection of Human Trafficking Victims
-3e prijs Romenie – the NO project

Het was een fantastische ervaring om aan deze conferentie deel te mogen nemen en om kennis uit te wisselen met politici, beleidsmakers, uitvoerders en wetenschappers van alle EU-lidstaten.

– See more at: http://eucpn.org/events/european-crime-prevention-award-ecpa-and-best-practice-conference-bpc#sthash.paT5izQV.dpuf