Haags project tegen loverboypraktijken maakt kans op Europese prijs

https://youtu.be/Kw6eAAj2a_M

Nederland heeft het Haagse project ‘Wat Jij Wil’ van Centrum 16•22 naar voren geschoven voor de European Crime Prevention Award 2014. Elk Europees land kan een project inzenden dat tot doel heeft criminaliteit te verminderen.

‘Wat Jij Wil’ is een preventieproject dat meisjes workshops geeft om hen weerbaar te maken tegen loverboys. Dat gebeurt door de meiden op school te laten nadenken over hoe zij grenzen kunnen stellen. ‘Wat Jij Wil’ bestaat sinds 1999 en is bedoeld voor meiden uit de tweede en derde klas van praktijk- en vmbo-scholen. Tijdens de lessen komen vijf thema’s aan bod: zelfkennis en toekomstbeeld, weerbaarheid, grenzen, macht, en herkennen en hulp.

Jaarlijks reikt het Europees Netwerk voor Criminaliteitspreventie (EUCPN) een prijs uit aan het beste Europese project op het terrein van criminaliteitspreventie. Het doel van deze prijs is bij te dragen aan goede voorbeelden die criminaliteit voorkomen of verminderen binnen de EU.

De winnaar krijgt de prijs uitgereikt tijdens de presentatie van de genomineerden op 4 en 5 december in Rome.

Meer informatie over de EUCPN: http://www.eucpn.org
Meer informatie over ‘Wat Jij Wil’ Centrum 16
•22: http://www.centrum1622.nl/projecten/wat-jij-wil


Week van de Mediawijsheid

Van 21 tot en met 28 november 2014 wordt voor de vijfde keer de Week van de Mediawijsheid georganiseerd.

Een onderwerp wat bekend is bij Centrum 16•22. Zo heeft het Gymnasium Haganum de afgelopen weken in vijf tweede klassen een aantal lessen @Internet (mediawijsheid) gevolgd. Daarnaast maakt weerbaarheid online al een aantal jaar deel uit van de weerbaarheidstraining op het Segbroek College.
In januari 2015  start Centrum 16•22 in groep 6 van basisschool De Klimop. 

Voor meer informatie: dustingods@centrum1622.nl

Het Haags Kinderrechtenfestival

Op zondag 16 november heeft Centrum 16•22 samen met vele andere organisaties deelgenomen aan het Haags Kinderrechtenfestival. Het was een goed georganiseerd feest, helaas niet erg druk bezocht. De kinderen die er waren hebben wel enthousiast gewerkt aan het maken van een poster en plezier gehad met het spelen van een memoryspel.