Selvet Conference

Centrum 16•22 attended the SELVET ( Social Emotional Learning in Vocational Education Traning) conference as a guest and as a speaker at de Haagse Hogeschool last week.

There were participants from all over Europe, for example: Hungary, Germany, Malta and the UK.

Special guest was Roger Weissberg, professor of Psychology and founder of CASEL from the U.S. A. who informed us on benefits and results of using social emotional learning methods in schools.

It was a big challenge for Yvonne Abhau and Ben van Ardenne to do a presentation in English about our work and vision on social emotional learning.

We thank Esloo College for opening their school for our presentation and giving a tour through their school.

This European delegation will present a plan to implicate social and emotional learning in schools all over Europe. These plans will be presented to the European committee.

We had two inspiring days. The European delegation appreciated our knowledge on how to implicate difficult subjects in the classroom and make social and emotional learning fun.

Nieuw Schooljaar

Weer een nieuw schooljaar ligt voor ons. Als frisse start is op 1 september j.l onze kalender 2014-2015 verstuurd.
Op de kalender staat een overzicht van onze projectthema’s gekoppeld aan de kerndoelen van het onderwijs; de kerndoelen voor zowel het (speciaal) primair onderwijs  als voor het (speciaal) voortgezet onderwijs. Voor het MBO sluiten onze activiteiten aan bij de kerntaken.

Onze thema’s zijn o.a.:

Mediawijsheid /Audiovisueel werken
-Identiteit
-Participatie
-Preventie
-Toekomstoriëntatie
-Seksuele en relationele vorming
-Weerbaarheid
-Projecten op maat

 Centrum 16•22 kan en wil, in nauwe samenwerking met de school en andere instellingen, deze kerndoelen ondersteunen en versterken. Wij zijn blij met deze samenwerking; zo kunnen wij ook dit schooljaar onze praktijkgerichte en effectieve programma’s realiseren met u en de jongeren; projecten waarbij plezier en resultaat samenkomen.

Wij wensen  u een mooi schooljaar!

Wilt u meer exemplaren van de kalender ontvangen? Graag een mailtje naar: info@centrum1622.nl