VO-folder

Onder alle VO scholen in Den Haag en de regio is onze nieuwe VO-folder verspreid. In deze folder staat het aanbod van Centrum16•22 voor het (speciaal) voortgezet onderwijs. Dit aanbod is gekoppeld aan de 58 kerndoelen van het ministerie van OCW voor het VO. Centrum 16·22 kan en wil, vanuit onze expertise genoemde kerndoelen in samenwerking met uw school aanvullen, ondersteunen en versterken. Daarbij zetten wij onze ruim 40 jaar ervaring met vormende activiteiten in het voortgezet (speciaal) onderwijs in.

Op donderdagmiddag 27 maart is er van 15.00 uur / 17.30 uur een inloopmiddag, waarin u kennis kunt maken met onze manier van werken, de projectmaterialen en medewerkers. Deze wordt gehouden op Trompstraat 5.

Haagse Educatieve Agenda (HEA)

Op donderdag 13 maart is de Haagse Educatieve Agenda (HEA) 2014-2018 gepresenteerd en ondertekend door partners in het onderwijs, welzijnsorganisaties (waaronder Centrum 16•22), kinderopvang en overige organisaties.

Haagse Educatieve agenda 2014-2018 heeft als titel: Kwaliteit als kompas

 In de Haagse Educatieve Agenda (HEA) staat hoe het onderwijs in Den Haag de komende 4 jaar verbeterd wordt.

De HEA 2014-2018 bestaat uit de volgende 10 doelen:

1.    Uitstekende Leraren
2.    Meer brede buurtscholen
3.    Extra aandacht voor taal en rekenen
4.    Eerst een diploma halen
5.    Kans op een baan
6.    Zorg die bij je past
7.    Internationaal onderwijs
8.    Ouders helpen kinderen slagen
9.    Een goed schoolgebouw
10.   Minder regels voor de school

De activiteiten van Centrum 16•22 zullen voornamelijk toegespitst zijn op speerpunt 2. brede buurtscholen (hieronder vallen ook onze GOA-activiteiten) en speerpunt 5. Kans op een baan, o.a met onze projecten op het gebied van toekomstoriëntatie en sociale vaardigheden op de werkvloer. Scholen die hier gebruik van willen maken kunnen dit doen via het SAS-loket van het budgetoverzicht Onderwijsbeleid van de gemeente Den Haag.

NLDoet


Op  22 maart 2014 was Centrum 16•22 tijdens NLDoet in actie bij asielzoekerscentrum in Katwijk met een spelletjes en knutsel acties voor kinderen.