Symposium Jongens

Symposium Jongens op donderdagmiddag 20 maart 2014 van 13.00 tot 17.00 uur in theater De Vaillant, Hobbemastraat 120, in Den Haag.

Het symposium heeft als thema ‘seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van laagopgeleide jongens’. Centraal staat de vraag: Hoe ga ik met (laagopgeleide) jongens het gesprek aan over grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied?

In 2008 heeft Centrum 16•22 het lespakket ’Jongens’ ontwikkeld om dit onderwerp in de laagste niveaus van het voortgezet onderwijs bespreekbaar te maken. TNO en MOVISIE hebben het lespakket de afgelopen 2 jaar onderzocht op effect en waardering. Op deze dag zullen we onder andere de resultaten van dit onderzoek bekend  maken.

Programma:

13.00-13.30 uur  Inloop
13.30 uur              Opening ‘Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van                                             laagopgeleide jongens’
13.45 uur              Paneldiscussie seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van                                   laagopgeleide jongens
14.15 uur              Presentatie onderzoeksresultaten
14.45 uur              Inleiding op het lespakket Jongens (o.a. filmfragment)
15.00 uur              Pauze
15.20 uur              Start workshops (een levendige toelichting op het lespakket                                   Jongens)
16.10 uur              Centrale afsluiting
16.30 uur              Drankje en hapje

Wij nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen aan het symposium! Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren? U kunt zich nu ook al inschrijven via: info@centrum1622.nl Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het symposium.

Wij hopen u op 20 maart te mogen begroeten! 

Hartelijke groet,

Remy Vink                                          TNO
Gaby de Lijster-van Kampen           TNO
Nico van Oosten                                 MOVISIE
Kristin Janssens                                 MOVISIE
Lou Repetur                                        MOVISIE– Dagvoorzitter
Ben van Ardenne                                Centrum 16•22

Skills4Life


Op de valreep van 2013 is op de Haagse Hogeschool de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van Skills4Life. Het programma Skills4Life wil leerlingen van het VMBO en het Praktijkonderwijs levensvaardiger maken op school en op de stageplaats. Het gaat om het bevorderen van de sociale, emotionele en morele vaardigheden van de leerlingen om een succesvolle voltooiing van hun opleiding en de kans op het vinden en behouden van een baan te vergroten.

Docenten, leerlingen, werkbegeleiders van bedrijven en ouders zullen onder begeleiding van de Haagse Hogeschool, trainers van Centrum 16•22 en onderzoekers van TNO het programma ontwikkelen. Er zijn vijf projectscholen die gaan meedenken in de ontwikkeling van het programma en participeren in het onderzoek.  Ook zullen zij de modules uitvoeren met ondersteuning van Centrum 16●22.

Skills4Life is een uniek samenwerkingsverband tussen:

-De Haagse Hogeschool – Lectoraat Jeugd en Opvoeding
-TNO
-Hogeschool Leiden
-Stichting Haagbouw
-Centrum 16•22

Het programma heeft een looptijd  van vier jaar (tot  augustus 2018) en wordt gefinancierd door Stichting Kennis Ontwikkeling (HBO) SKO in combinatie met SIA/RAAK (onderdeel van NWO)

Symposium ‘MET RESPECT’


Donderdag 28 november jl. vond er in het kader van ‘de week zonder geweld’, in de Raadzaal van het stadhuis in Den Haag, het symposium ‘MET RESPECT’ voor jongeren plaats. Het doel van het symposium was bewustwording van jongeren en het verbreden van de kennis over grensoverschrijdend gedrag, huwelijks dwang, “gender”ongelijkheid en emancipatie.

Georganiseerd door Centrum 16•22 voortvloeiend uit de campagne WE CAN Young in samenwerking met de GGD Den Haag, PEP Den Haag, Bureau discriminatiezaken en Stichting Hindustani.

De opening werd verzorgd door wethouder Rabin Baldewsingh in de Raadzaal waarna de deelnemers verdeeld over verschillende workshops uit één gingen en aansluitend een debat plaats vond.

 Er waren 140 aanmeldingen en uiteindelijk 120 jongeren aanwezig. Dit waren jongeren van zes verschillende schoollocaties en een aantal docenten en professionals uit Den Haag, Voorburg, Utrecht, Amersfoort en Eindhoven.

De jongeren namen deel aan de volgende workshops: grensoverschrijdend gedrag, huwelijksdwang, verschil man en vrouw en emancipatie. Deze werden respectievelijk verzorgd door Centrum 16•22, Stichting Hindustani, Bureau Discriminatiezaken en PEP Den Haag. Allen werden druk bezocht. Aansluitend vond in de Raadzaal een debat plaats geleid door Naeeda Aurangzeb waar iedereen aan deel mocht nemen en dat werd een dynamisch gebeuren. Zeker 50 leerlingen namen actief deel aan het debat, de rest van de aanwezigen waren publiek. Het was een groot succes. Deelnemers waren zeer enthousiast en ook de workshopleiders en de debatjury, te weten: raadsleden Joris Wijsmuller, Mustafa Okcuoglu en Daniella Gidaly en twee jongeren betrokken bij stichting Hindustani:  Andjenie Narain en Anoushka Meerberg. De jury heeft 6 winnaars benoemd op bevlogenheid, inspiratie, inzet van feiten en kennis, respectvol debatteren, publiekslieveling en favoriet van de jury.

Mooi om te zien dat jongeren er daadwerkelijk iets van opgestoken hebben en het ook een aantal belangstellenden tot registratie als ‘changemaker’ voor de WE CAN Young campagne heeft opgeleverd.