Brouwersgracht 2, 2512 ER Den Haag

0703560154 Contact >

Centrum 16•22

Vormingswerk in het onderwijs

loading map…

Vormingswerk in het onderwijs

De oorsprong van vormingswerk ligt in de 19e eeuw bij de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Een algemeen doel was om de kennis en deugd van de gewone man op een hoger plan brengen.

De definitie van vormingswerk, die wij hanteren, luidt als volgt:

Vormingswerk bestaat uit een samenhangend geheel van activiteiten die erop gericht zijn om individuen in groepsverband aan te zetten hun eigen ontwikkeling positief te sturen.

Centraal hierbij staat het ontwikkelen van een eigen identiteit en het zelfstandig kunnen hanteren van de eigen mogelijkheden in hun sociale relaties en handelingen.

Dit gebeurt door middel van vergroting van kennis en inzicht, toetsing van de eigen opinies en gevoelens aan die van anderen, verbetering van vaardigheden en expressievermogen.

Kortom: het aanbieden van nieuwe ervaringen, inzichten en ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-emotioneel gebied.


 1. pijl

  Organisatie

  Centrum 16•22 is een stichting, dat betekent een ideële organisatie die niet gericht is op het maken van winst. Ons t...

 2. folder centrum

  Geschiedenis

  Centrum 16•22 was vroeger een clubhuis aan de Prinsegracht in Den Haag en ontwikkelde zich tot een centrum voor jongeren...

 3. metrologo 1622

  Missie

   

 4. team voordeur

  Kwaliteit

  Per project zijn doelen vastgelegd en wij toetsen altijd of die doelen zijn behaald. Dit doen wij door elk  project tu...

 5. groep kinderen

  Aanbod

  De actualiteit van diverse maatschappelijke vraagstukken bepaalt in belangrijke mate ons aanbod. Verder krijgen onze a...

 6. grote zaal

  Verhuur ruimte

  Wij beschikken over een grote ruimte en een kleinere ruimte op de bel-etage, Brouwersgracht 2 te Den Haag. Deze ruimtes zijn geschikt voo...