Brouwersgracht 2, 2512 ER Den Haag

0703560154 Contact >

Centrum 16•22

Vormingswerk in het onderwijs

jongens

'Jongens'

Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongens

Project samengevat

Doelgroep
voortgezet onderwijs, leerjaar 2
Thema
Preventie
Ja, ik heb interesse

Doelstellingen 'jongens'

De laatste jaren is er veel aandacht in de media voor seksueel grensoverschrijdend gedrag door jongeren, in het bijzonder door jongens. Jongens zijn vaak een vergeten doelgroep zijn bij seksuele en relationele vorming.

Het project bestaat uit lessen over de thema’s: seks, mannen, meisjes, liefde en grenzen. Elke les begint met korte gefilmde portretten. Zeven jongens in de leeftijd van 14 tot 18 jaar komen aan het woord over deze thema’s. Ze vormen de inleiding op de rest van de les waar door middel van gevarieerde werkvormen deze thema’s aan de orde komen.

De toon van het project is niet die van het opgeheven vingertje, wij geloven daar niet in. Wij hebben vertrouwen in jongeren en willen op die manier jongens stimuleren zich te verdiepen in hun rol als jongen nu en als man straks in relatie tot meisjes en vrouwen.

Het project richt zich op jongens. De begeleiding is daarom in handen van een man. Dit werkt in belangrijke mate mee om een veilige situatie te creëren, waarin de jongens makkelijker over het onderwerp kunnen praten.


Documenten