Brouwersgracht 2, 2512 ER Den Haag

0703560154 Contact >

Centrum 16•22

Vormingswerk in het onderwijs

Jongens

Preventie seksueel overschrijdend gedrag door jongens

Lespakket samengevat

Doelgroep
voortgezet onderwijs, leerjaar 2
Bijeenkomsten
5 bijeenkomsten van 50 à 100 minuten
Kosten
€150,00
Thema
Seksuele en Relationele Vorming
Bestellen

Doelstellingen jongens

*Let op: Voor dit lespakket is een training 'Train de trainer' vereist:
https://www.centrum1622winkel.nl/c-2944467/training-professionals/

De laatste jaren is er veel aandacht in de media voor seksueel grensoverschrijdend gedrag door jongeren, in het bijzonder door jongens. Centrum 16•22 heeft dit project ontwikkeld omdat er vanuit het onderwijs vraag was naar lessen die gericht zijn op grensoverschrijdend gedrag van jongens en omdat jongens een vaak vergeten doelgroep zijn bij seksuele en relationele vorming.

Het project is gericht op jongens uit de tweede klas van het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs; het praktijkonderwijs en het VMBO. Daarnaast is het bruikbaar voor andere onderwijsvormen en het jongerenwerk. De bedoeling is dat het project begeleid wordt door een man, zodat de jongens vanuit een veilige situatie makkelijk over de onderwerpen kunnen praten. Met deze lessen wordt uitgegaan van het vertrouwen in jongeren en worden ze gestimuleerd om zich te verdiepen in hun rol als jongen nu en man straks in relatie tot meisjes en vrouwen. 

Elke bijeenkomst start met een filmpje waarin zeven jongens van veertien tot  achttien jaar aan het woord komen, die verschillen qua leeftijd, culturele achtergrond en opleidingsniveau. De volgende thema's komen aan bod:

-seks
-man-zijn
-meisjes
-liefde
-grenzen

Vervolgens worden in de rest van de les deze thema's aan de hand van verschillende werkvormen verder uitgediept. Per bijeenkomst is uitbreiding van de stof mogelijk en worden tips gegeven.